30 nov 2018

Fiskmästare

Ålands landskapsregering
30 nov 2018

Antikvarie i arkeologi

Ålands landskapsregering
20 nov 2018

Restaurangchef

Park Restaurang & Bar
20 nov 2018

Varumottagare

Lantbruk.ax
23 nov 2018

Kontorsadministratör

Eriksson Capital
20 nov 2018
20 nov 2018

Butiksarbetare

Emmaus-Åland
23 nov 2018

Åklagarsekreterare

Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland