Tjänster och arbetsavtal

Södra Ålands Skoldistrikt

Följande tjänster och arbetsavtal lediganslås att sökas:

TRÄNINGSUNDERVISNINGEN
1. Ett tillsvidare arbetsavtal som elevassistent 23 h/vecka från och med 08.01.2017.
Upplysningar: Ledande lärare Måns Masgård 018 328 725, E-post: mans.masgard@sahd.ax.

ECKERÖ SKOLA
2. Ett tidsbundet arbetsavtal som kombinerad fritidshemsledare på morgnarna (kl. 7.00–9.00) och elevassistent vid Eckerö skola 34 h/vecka, under tiden 4.1–11.6.2018.
3. Ett tidsbundet arbetsavtal som fritidshemsledare på eftermiddagarna (kl. 13.00–17.00) 20 h/vecka, under tiden 4.1–11.6.2018.
Upplysningar: Skolföreståndare Maria Bonds, tel.38361 eller 358408342812 E-post: maria.bonds@sahd.ax och http://www.eckeroskola.ax/

NÄFSBY SKOLA
4. Ett moderskapsvikariat som klasslärare vid Näfsby skola under tiden 1.1–8.6.2018.
Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén tel. 0457 3444945, e-post: niklas.wasen@sahd.ax

LEMLANDS SKOLA
5. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter, 16 h/vecka, under tiden 1.1–30.6.2018.
6. Ett tidsbundet arbetsavtal som elevassistent 24 h/vecka under tiden 1.1–8.6.2018.
Upplysningar: Skolföreståndare Tom Logren, tel. 018 349510, +358400714468, e-post; tom.logren@sahd.ax

LUMPARLANDS SKOLA
7. Ett vikariat som klasslärare under tiden 1.1–8.6.2018.
Upplysningar: Skolföreståndare Ingegerd Gustafsson, tel. 018 359031, e-post; ingegerd.gustafsson@sahd.ax

På tjänsterna och arbetsavtalen tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 24.11.2017 kl. 12.00, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag.

Jomala den 10.11.2017
Förbundsstyrelsen, Skol- och fritidsnämnden i Eckerö och skolnämnderna i Hammarland, Lemland och Lumparland

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Skolvägen 5, 22150 Jomala

Sista ansökningsdag: 

fredag, november 24, 2017