Tjänster och arbetsavtal

Södra Ålands Skoldistrikt

Följande tjänster och arbetsavtal lediganslås att sökas:

KYRKBY HÖGSTADIESKOLA

1. En tillsvidare tjänst som lektor i teknisk slöjd (sign. 20) fr.o.m. 14.8.2017 under förutsättning att förbundsfullmäktige ändrar tjänstens benämning.

2. En tillsvidare tjänst som specialklasslärare (sign. 23) fr.o.m. 1.8.2017 under förutsättning att förbundsfullmäktige ändrar tjänstens benämning.

3. En tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla i hälsokunskap och idrott (sign. 59) fr.o.m. 1.8.2017 under förutsättning att förbundsfullmäktige ändrar tjänstens benämning.

4. Ett moderskapsvikariat som skolsekreterare (sign. 63) under tiden 24.3.2017–6.2.2018 med möjlighet till förlängning.

Upplysningar: Rektor Kristian Granberg 04575910377, e-post: kristian.granberg@sahd.ax och http://www.khs.ax

TRÄNINGSUNDERVISNINGEN

5. En tillsvidare tjänst som specialklasslärare (sign. 105) fr.o.m. 1.8.2017 under förutsättning att förbundsstyrelsen fattar nödvändiga beslut. 

6. En tidsbunden tjänst som specialklasslärare (sign. 109) under tiden 1.8.2017–31.7.2019, med möjlighet till förlängning.

Upplysningar: Ledande lärare Måns Masgård 328 725, e-post: mans.masgard@sahd.ax

LEMLANDS SKOLA

7. En tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter, 16 h/vecka, fr.o.m. 1.8.2017. Specialisering inom matematik är meriterande vid tillsättandet av tjänsten.

Upplysningar: Skolföreståndare Tom Logren, tel. 349510, 0400714468, e-post; tom.logren@sahd.ax

LUMPARLANDS SKOLA

8. En tillsvidare tjänst som klasslärare med skolföreståndaruppgifter fr.o.m. 1.8.2017.

9. En tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter och specialläraruppgifter fr.o.m. 1.8.2017.

Upplysningar: Skolföreståndare Ingegerd Gustafsson 359031, e-post; ingegerd.gustafsson@sahd.ax

VIKINGAÅSENS SKOLA

10. En befattning som fritidshemsföreståndare i Jomala kommun, 32,5 h/vecka, med inledande placering vid fritidshemmet Humlan från och med 1.8.2017 och tillsvidare.

Upplysningar: Rektor Pia Axberg 329711, e-post; pia.axberg@sahd.ax

På tjänsterna och arbetsavtalen tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 27.2.2017, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 7.2.2017

Förbundsstyrelsen, skolnämnderna i Lemland och Lumparland och
kommunstyrelsen i Jomala 

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Pb 5, 22151 Jomala

Sista ansökningsdag: 

måndag, februari 27, 2017