Skolpsykolog, specialklasslärare, elevassistenter och kock

Skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av

skolpsykolog, specialklasslärare, elevassistenter och kock.

För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken lediga jobb.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 30.5.2018 kl. 12.00, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 15.5.2018
Förbundsstyrelsen, Kommunstyrelsen i Jomala, Skol- och fritidsnämnden i Eckerö och Skolnämnden i Hammarland 

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Sista ansökningsdag: 

onsdag, maj 30, 2018