skolpsykolog, IT-assistent, klasslärare/speciallärare och städare/köksbiträde

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av

skolpsykolog, IT-assistent, klasslärare/speciallärare och städare/köksbiträde

För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken Anslagstavla.

På tjänsterna och befattningarna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 3.12.2019, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 18.11.2019
Förbundsstyrelsen, skolnämnden i Lumparland och kommunstyrelsen i Jomala

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Skolvägen 5, 22150 Jomala

Sista ansökningsdag: 

tisdag, december 3, 2019