Medarbetare

Skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av
skolpsykolog, klasslärare med skolföreståndaruppgifter, specialklasslärare, speciallärare och timlärare.

För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken lediga jobb.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 28.2.2018, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax
Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 12.2.2018
Förbundsstyrelsen, skolnämnderna i Eckerö, Lemland och Lumparland och kommunstyrelsen i Jomala 

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Sista ansökningsdag: 

onsdag, februari 28, 2018