Lektor i finska och tyska till KHS, kock till Näfsby skola, fritidspedagog samt barnskötare och elevassistent till Eckerö.

För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken Anslagstavla. 

På tjänsterna och befattningarna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 12.6.2019 kl. 12.00, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 28.5.2019
Förbundsstyrelsen, skolnämnden i Hammarland och skol- och fritidsnämnden i Eckerö

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Sista ansökningsdag: 

onsdag, juni 12, 2019