Lediga tjänster inom Södra Ålands Högstadiedistrikt

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av lektor, speciallärare, klasslärare, timlärare i huvudsyssla, fritidspedagog, elevassistenter och städare. För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken Anslagstavla. 

På tjänsterna och befattningarna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 22.5.2019 kl. 12.00, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 7.5.2019

Förbundsstyrelsen, skolnämnderna i Hammarland och Lumparland samt skol- och fritidsnämnden i Eckerö

 

Södra Ålands högstadiedistrikt

Sista ansökningsdag: 

onsdag, maj 22, 2019