klasslärare, timlärare i bisyssla, fritidspedagoger, elevassistenter, barnskötare, kanslist och kock

Skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av

klasslärare, timlärare i bisyssla, fritidspedagoger, elevassistenter, barnskötare, kanslist och kock

För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken lediga jobb.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 19.4.2018, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 4.4.2018
Förbundsstyrelsen, skolnämnderna i Eckerö, Lemland och Lumparland och kommunstyrelsen i Jomala

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Skolvägen 5, 22150 Jomala

Sista ansökningsdag: 

torsdag, april 19, 2018