Flera tjänster

Skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av rektor och biträdande rektorer till Jomala kommuns lågstadieskolor, skolföreståndare till Eckerö, Näfsby, Lemlands och Lumparlands skolor, klasslärare, speciallärare, specialklasslärare, lektor i hemkunskap, timlärare i huvudsyssla i svenska som andraspråk, timlärare i träslöjd och fritidshemsföreståndare. För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken Anslagstavla.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 17.3.2021, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 2.3.2021
Förbundsstyrelsen, utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö, utbildningsnämnderna i Hammarland och Lemland samt kommunstyrelserna i Jomala och Lumparland

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Pb 5, 22151 Jomala

Sista ansökningsdag: 

onsdag, mars 17, 2021