Flera tjänster

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av skolpsykolog, biträdande rektor, klasslärare, speciallärare samt timlärare i huvudsyssla. För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken Anslagstavla.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 28.4.2020, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 8.4.2020
Förbundsstyrelsen, skol- och fritidsnämnden i Eckerö,
skolnämnden i Lumparland samt kommunstyrelsen i Jomala

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Skolvägen 5, 22150 Jomala

Sista ansökningsdag: 

tisdag, april 28, 2020