Flera tjänster

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av skolpsykolog, klasslärare med skolföreståndaruppgifter, klasslärare, specialklasslärare, lektorer, timlärare i huvudsyssla samt elevassistent. För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken Anslagstavla.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 6.3.2020, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg. Ev. frågor gällande tjänsterna och befattningarna besvaras fr.o.m. vecka 9.

Jomala den 14.2.2020
Förbundsstyrelsen, skolnämnderna i Hammarland och Lumparland samt kommunstyrelsen i Jomala

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Pb 5, 22151 Jomala

Sista ansökningsdag: 

fredag, mars 6, 2020