Flera tjänster

Södra Ålands Skoldistrikt

Förbundskansliet och skolorna inom Södra Ålands Högstadiedistrikt söker medarbetare i form av ekonomichef, lektor, klasslärare, timlärare i huvudsyssla, elevassistenter och elevassistent/barnskötare. För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken Anslagstavla.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 16.4.2019 kl. 12.00, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.  Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 2.4.2019
Förbundsstyrelsen, skolnämnderna i Lemland och Lumparland samt
kommunstyrelsen i Jomala.

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Pb 5, 22151 Jomala

Sista ansökningsdag: 

tisdag, april 16, 2019