Byggnads- och miljöinspektör

Saltviks kommun söker medarbetare som vikarierande byggnads- och miljöinspektör
Se vår elektroniska anslagstavla, www.saltvik.ax, för närmare information.

Ansökan riktas till Saltviks kommun senast fredag 12 augusti 2022 kl. 12.00.

Saltviks kommun

Sista ansökningsdag: 

fredag, augusti 12, 2022