Åklagarsekreterare

Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

lediganslår en ordinarie tjänst som

åklagarsekreterare Y9

vid Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Tillträde 1.3.2018

Mera information finns på www.valtiolle.fi

ref nr 25-602-2017

Sista ansökningsdag: 2.1.2018 kl. 16.15.

 

Riksåklagarämbetet

Sista ansökningsdag: 

tisdag, januari 2, 2018