Förbundsdirektör

I och med att vår nuvarande förbundsdirektör söker nya utmaningar lediganslår vi tjänsten som

förbundsdirektör

Förbundsdirektören ska leda och utveckla verksamheten enligt de ramar som förbundsfullmäktige fastställer. Förbundsdirektören är förbundets ledande tjänsteman och leder kommunalförbundets förvaltning och ekonomi och är föredragande inför förbundets fullmäktige och styrelse.

Kompetenskrav: Den som väljs till förbundsdirektör ska ha avlagt högskoleexamen inom juridik, statskunskap eller ekonomi.

Erfarenhet av kommunal förvaltning och i praktiken visad god ledarförmåga räknas som en merit.

För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta: Förbundsdirektör Jim Eriksson, tel (018) 373 210, +358 (0)40 5107 356 eller förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman, tel +358 (0)457 548 3538.

Välkommen med din ansökan, innehållande löneanspråk, senast fredag 3.3.2017 klockan 12.00 till Oasen boende- och vårdcenter, Godbyvägen 486, 22150 Jomala. Ansökan kan också sändas per e-post till info@oasen.ax.

Mer information om Oasen boende- och vårdcenter finns på www.oasen.ax

Oasen boende- och vårdcenter
Godbyvägen 486, 22150 Jomala

Sista ansökningsdag: 

fredag, mars 3, 2017