Koordinator

Nordiska Rådets sekretariat i Köpenhamn söker en koordinator
 

Vill du arbeta för Nordiska rådet?
 
Vi i Nordiska Rådets sekretariat söker en ny koordinator som skall vara en del av vår spännande nordiska och internationella organisation.
 
Nordiska rådets sekretariats huvuduppgift är att stötta parlamentarikerna i deras arbete och därmed vidareutveckla de politiska och kulturella banden mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Arbetet innebär resor såväl inom som utanför Norden. Du blir en del av en spännande och levande organisation.
 
Vi söker en lagspelare som tillsammans med en seniorrådgivare skall arbeta som koordinator för vårt utskott – till att börja med - kring Ett hållbart Norden och som skall vara en av två medarbetare som hanterar vårt viktiga arbete med dokumentation och arkivering.
 
Arbetsuppgifterna är i stort relaterade till fem årligen återkommande utskottsmöten, januari, april, juni, september och vid sessionen i oktober/november. Som koordinator i utskotten skall man kunna arbeta självständigt och hantera ärenden av en mängd olika slag. Eftersom sekretariatet är litet men arbetsuppgifterna många måste man kunna bistå sina kollegor och vara beredd till övriga uppgifter.
 
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:

 • tillsammans med en annan koordinator ansvara för det viktiga arbetet med dokumenthantering och arkivering i vårt system, DINA (en anpassad version av Public 360), och hantera Nordiska rådets formella ärenden
 • korrespondens och mötesplanering (praktiska förberedelser och uppföljning), inklusive utsändning av underlag och koordinering av möten och seminarier
 • medverkan i utarbetandet av ärendeframställningar
 • tvärgående uppgifter som löses tillsammans med kollegor
 • i år ingår bland annat planering för Nordiska rådets deltagande i COP 26
 • en del resor.

 
Kvalifikationer
Vi söker en självständig och flexibel person som har:

 • för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet
 • flerårig administrativ erfarenhet som koordinator/administratör eller motsvarande, som gett dokumenterad kompetens inom arbetsområdet
 • förmågan att organisera sitt eget arbete med stort kvalitets- och ordningssinne och med känsla för hög service
 • erfarenhet från budgetuppföljning
 • ett tillmötesgående och öppet sätt
 • god samarbetsförmåga och en förmåga att arbeta i snabb takt.

Kunskap om och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Dessutom är det en förutsättning att ha:

 • goda språkkunskaper i ett av sekretariatets tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska). Kunskaper i finska/isländska är också meriterande.
 • stor erfarenhet av IT
 • goda kunskaper i engelska såväl skriftligt som muntligt.

 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.
 
Om Nordiska rådet
Nordiska rådet är tillsammans med Nordiska ministerrådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten. Vidare förbereder och organiserar sekretariatet, tillsammans med värdlandets delegationssekretariat, de två årliga sessionerna, temasessionen på våren och den ordinarie sessionen på hösten. Nordiska rådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska ministerrådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 16 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta sekretariatets administrative chef Johan Tiedemann (telefon +45 24699450 eller johtie@norden.org). För upplysningar om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Vi önskar att du kan tillträda tjänsten i början på juni månad 2021.

Sista datum för ansökan är torsdagen den 15 april (Observera att ansökningsportalen stänger vid midnatt lokal dansk tid).

Nordiska Rådets sekreteriat i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

torsdag, april 15, 2021