Koordinator

Nordiska rådets sekretariat söker en koordinator

Nordiska rådets sekretariats huvuduppgift är att stötta parlamentarikerna i deras arbete och därmed vidareutveckla de politiska och kulturella banden mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och med Färöarna, Grönland och Åland. Arbete innebär resor såväl inom som utanför Norden. Du blir en del av en spännande och levande organisation.

Vi söker en lagspelare som tillsammans med en seniorrådgivare ska arbeta som koordinator för rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden. Läs om mer om utskottet via nedanstående länk:
 
https://www.norden.org/no/information/om-utvalget-vekst-og-utvikling-i-norden
 
Arbetsuppgifterna är i stort relaterade till fem årligen återkommande utskottsmöten, januari, april, juni, september och vid sessionen i oktober/november. Som koordinator i utskotten hanterar man ärenden av en mängd olika slag.
 
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:

 • korrespondens och mötesplanering (praktiska förberedelser och uppföljning), inklusive utsändning av underlag och koordinering av möten och seminarier i de olika nordiska länderna och de självstyrande områdena
 • medverkan i utarbetandet av ärendeframställningar
 • tvärgående uppgifter som löses tillsammans med kollegor
 •  arkivering och dokumenthantering.

Kvalifikationer
Vi söker en självständig och flexibel person som har:

 • flerårig administrativ erfarenhet som koordinator/administratör eller motsvarande som gett dokumenterad kompetens inom arbetsområdet
 • förmågan att organisera sitt eget arbete med stort kvalitets- och ordningssinne och med känsla för hög service
 • erfarenhet från budgetuppföljning
 • god samarbetsförmåga.

Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Dessutom är det en förutsättning att ha:

 • goda språkkunskaper i ett av sekretariatets tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska)
 • stor erfarenhet av IT
 • goda kunskaper i engelska såväl skriftligt som muntligt.

Kunskaper i finska och/eller isländska är meriterande.
 
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska rådet
Nordiska rådet är tillsammans med Nordiska ministerrådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten. Vidare förbereder och organiserar sekretariatet, tillsammans med värdlandets delegationssekretariat, de två årliga sessionerna, temasessionen på våren och den ordinarie sessionen på hösten. Nordiska rådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska ministerrådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 16 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta sekretariatets administrativa chef Johan Tiedemann (telefon +45 24699450 eller johtie@norden.org). För upplysningar om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
Vi önskar att du kan tillträda i januari 2019.

Sista datum för ansökan är fredag den 2 november 2018.

Nordiska rådets sekretariat

Sista ansökningsdag: 

fredag, november 2, 2018