Seniorrådgivare och sekreterare

Är du Nordiska rådets presidiums nya seniorrådgivare och sekreterare?

Nordiska rådet söker en driven, energisk och erfaren presidiesekreterare och seniorrådgivare, vars huvuduppgift blir att bistå och ge råd till Nordiska rådets ledning – Nordiska rådets presidium och rådsdirektören.
 
Som presidiets nya sekreterare och seniorrådgivare får du ett spännande, utvecklande och krävande jobb i en internationell och interparlamentarisk organisation.
 
Du får huvudansvaret för att utföra de rådgivande arbetsuppgifterna i presidiets arbete – i nära samarbete med rådsdirektören för Nordiska rådets sekretariat. En samordnare och andra rådgivare är också knutna till presidiets arbete.
 
Du arbetar nära rådsdirektören och parlamentariker i Nordiska rådet och får en god inblick i det nordiska samarbetet både inom och utanför Nordiska rådet.
 
Presidiet ansvarar bland annat för mötesplanering, sessioner, övergripande politik, budget, försvars- och säkerhetspolitik samt internationella frågor.
 
Nordiska rådets sekretariat har till uppgift att samordna och administrera det parlamentariska nordiska samarbetet och betjäna rådets 87 ledamöter och dess fasta organ: presidiet, utskottet för ett hållbart Norden, utskottet för kunskap och kultur i Norden, utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, utskottet för välfärd i Norden samt kontrollkommittén, valkommittén och Nordiska rådets årliga session och temasession.
 
Nordiska rådets sekretariat ligger i Nordens hus i Köpenhamn tillsammans med Nordiska ministerrådets och Nordiska kulturfondens sekretariat.
 
Nordiska rådet leds av en rådsdirektör och har ett omfattande kontaktnät och samarbete med andra organisationer.

Nordiska rådets sekretariat har särskilt nära samarbete med de nordiska partigruppernas sekretariat och sekretariaten i de nordiska parlamenten samt kontakter med de nordiska ministerierna och Nordiska ministerrådets sekretariat.

Utöver de nordiska samarbetsparterna samarbetar Nordiska rådet också med andra och fokuserar i sin internationella strategi särskilt på samarbete med relevanta parter i de baltiska länderna och Östersjöregionen, Arktis och EU. Nordiska rådet har också ett EU-kontor i Bryssel som leds av en EU-rådgivare.
 
Du kan läsa mer om Nordiska rådet och det nordiska samarbetet på norden.org.
 
Arbetsuppgifter

Tjänsten som presidiesekreterare och seniorrådgivare innebär ansvar för förberedelser och uppföljning av presidiets verksamhet, ärenden och aktiviteter, vilket innebär bland annat följande: 
 

 • följa utvecklingen inom de politiska områden som presidiet ansvarar för, både i Norden, närområdena och EU, upparbeta och underhålla kontaktnät, däribland att ha kontakt med Nordiska ministerrådets sekretariat m.m.
 • samordna mötesverksamhet och förbereda dagordningar, vilket innefattar tätt samarbete med presidentskapet för Nordiska rådet
 • utarbeta förslag till årliga arbetsplaner
 • förbereda och följa upp ärenden till presidiets möten, seminarier och resor
 • upprätta presidiets dagordning, ärendehantering och protokoll i nära samarbete med rådsdirektören
 • utarbeta skrivelser, arbetsgruppsrapporter, protokoll och dylikt
 • tillsammans med rådets medlemmar delta på nordiska och internationella konferenser som Nordiska rådet är inbjudna till
 • ingå i team för sekretariatstjänster
 • planera Nordiska rådets plenarsessioner och delta i planering av sessioner övriga uppgifter beroende på den sökandes kompetens.
   

Kravprofil 

 • flera års erfarenhet av arbete exempelvis på departement/i parlament/på politiska sekretariat/i organisationer, gärna från flera olika ställen
 • en bra känsla för politiska processer
 • bra på att nätverka och skapa nya samarbetsrelationer internt och externt
 • relevant högre utbildning
 • erfarenhet av att bistå parlamentariskt utskottsarbete är en fördel
 • kvalitet i arbetet, både i skriftlig ärendehantering och muntlig framställning
 • förståelse för politiska/administrativa system och sekretariatsrollen
 • generalist, det vill säga kunna arbeta utanför sitt eget specialområde
 • kreativitet, engagemang, initiativförmåga
 • serviceinriktad
 • god förståelse av de skandinaviska språken, varav ett är arbetsspråk. Att behärska flera av de nordiska språken är meriterande, eftersom danska, norska och svenska används på sekretariatsnivå, men det bör alltid finnas personal bland de anställda vid rådssekretariatet som har grundläggande kunskaper i vart och ett av de nordiska ländernas språk
 • måste behärska engelska bra både skriftligt och muntligt, andra språk är en fördel.
   

Dessutom fäster vi vikt vid erfarenhet av internationellt samarbete.
 
Arbetet innebär en del resande, och arbetsmängden och arbetspressen är stor under vissa perioder. Det krävs därför flexibilitet, gott humör, god samarbetsförmåga och en förmåga att arbeta under stor arbetspress vissa perioder av året.
 
Det kan förekomma ändringar i arbetsuppgifter och ansvarsområden.
 
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Vi är anställda på tidsbegränsade kontrakt på högst 8 år. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och särskilda villkor för den som flyttar till Danmark i samband med anställningen och konkret hjälp i samband med flytten. Se en kort film på länken nedan om den omlokaliseringstjänst vi erbjuder. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska Rådet – du kan läsa mer om det här.
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta rådsdirektör Kristina Háfoss på e-mail krihaf@norden.org. För information om anställningsvillkor kan du kontakta HR-avdelningen på HR@norden.org.

Ansökningsfrist
Sista ansökningsdag är måndagen den 27 september 2021. Intervjuer kommer att hållas i september och oktober. Tjänsten tillträds den 1 december 2021.
 

Nordiska rådet

Sista ansökningsdag: 

måndag, september 27, 2021