Erfaren seniorrådgivare till utskottet för Välfärd i Norden

Nordiska rådet söker en erfaren seniorrådgivare till utskottet för Välfärd i Norden

Vill du arbeta med det nordiska parlamentariska samarbetet?

Nordiska rådets sekretariat söker en erfaren seniorrådgivare som utskottssekreterare till utskottet för Välfärd i Norden.
 
Utskottet för välfärd i Norden har fokus på den nordiska välfärdsmodellen. Målet med vårt arbete är att hitta smarta ekonomiska lösningar som är hållbara på längre sikt. På utskottets agenda står ämnen som omsorg om barn, ungdom, funktionshindrade och äldre samt alkohol, narkotika och missbruksfrågor. Vidare handlar arbetet om jämställdhet, medborgarrättigheter, demokrati, mänskliga rättigheter och bekämpning av kriminalitet. Integration, migration och flyktingar hör också till detta utskott och det gör även bostadspolitik samt urfolkens villkor i Norden. De primära arbetsuppgifterna är att, tillsammans med utskottets koordinator, planera och genomföra utskottets möten och arbetsplan samt Nordiska rådets (årliga) sessioner.
 
Arbetsuppgifter för seniorrådgivare/utskottssekreterare

 • Ansvar för utskottets verksamhetsområden, det vill säga följa med i utvecklingen på områdena i Norden, närområdena, i EU och andra internationella fora
 • Upprätthålla kontakten med andra politiska organ i Norden och Europa, däribland löpande kontakt med Nordiska ministerrådets sekretariat
 • Utarbeta förslag till årliga prioriteringar och arbetsplaner
 • Förberedelse och aktiv uppföljning av ärenden till utskottets möten/seminarier/resor
 • Utarbetande av PM, arbetsgruppsrapporter, dagordningar, protokoll, tal etc.
 • Bistå med förberedelser och resa tillsammans med rådsmedlemmarna på nordiska och internationella konferenser
 • Ingå i teamet för sekretariatsbetjäning, det vill säga att bidra till att Nordiska rådets sekretariat fungerar effektivt.

 
Kravprofil

 • Gedigen erfarenhet från arbete i till exempel departement/parlament/politiska sekretariat/organisationer, gärna från flera olika
 • Goda sakkunskaper i flera av de aktuella politikområdena
 • Relevant akademisk utbildning
 • God förmåga till både skriftlig ärendebehandling och muntlig framställning
 • Förståelse för politiska/administrativa system och sekretariatsrollen
 • Generalist, det vill säga kunna arbeta utanför det egna politikområdet
 • Erfarenhet av politiska processer och analyser av komplexa politiska utmaningar
 • Kreativitet, engagemang, förmåga att ta egna initiativ
 • Serviceinriktad
 • Kunna arbeta på ett av de skandinaviska språken (svenska, danska och norska) och ha god förståelse för de andra
 • Goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt. Färdigheter i andra språk är en fördel, särskilt i finska eller isländska.

 
Arbetsmängden är emellanåt stor. Det krävs därför flexibilitet, gott humör, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i högt tempo.
 
Nordiska rådets sekretariat är samlokaliserat med Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden. Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn, har 16 anställda, leds av en rådsdirektör, samt delar kommunikationsavdelning med Nordiska ministerrådet. 
 
Nordiska rådet har ett omfattande kontaktnät och samarbete med andra organisationer. Förutom de nordiska parlamenten samarbetar rådet också med parlamentariska organisationer i Östersjöregionen, Europa, Arktis, och Barentsområdet.
Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Om Nordiska rådet
Nordiska rådet är tillsammans med Nordiska ministerrådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten. Vidare förbereder och organiserar sekretariatet, tillsammans med värdlandets delegationssekretariat, de två årliga sessionerna, temasessionen på våren och den ordinarie sessionen på hösten. Nordiska rådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska ministerrådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 15 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten vänligen kontakta rådets administrative chef Johan Tiedemann +45 2469 9450 eller e-post johtie@norden.org.  För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.    

Sista datum för ansökan är den 15 oktober 2018. Intervjuer förväntas i början på november och önskat tillträde är senast i mitten på januari 2019.

Nordiska rådet
https://norden.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=8a98af06-c6f0-45fa-8ca1-be95a19c2963

Sista ansökningsdag: 

måndag, oktober 15, 2018