Seniorrådgivare

Vill du bidra till Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030, så är en roll som seniorrådgivare inom politikområdet hälso-och socialpolitik kanske något för dig.

Tjänsten, som har fokus på hälso- och socialpolitik, är placerad inom avdelningen för kunskap och välfärd (KV). Avdelningen stödjer tre ministerråd: de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S), de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U) och de nordiska arbetsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: Nordens välfärdscenter (NVC), NordForsk, och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).

Arbetet inom avdelningen är organiserat i team, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 17 medarbetare, inklusive to studentmedhjälpare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Bidra till att inrikta, driva och utveckla samarbetet, som har sitt ursprung i de politiska dagordningarna i länderna samt Färöarna, Grönland och Åland
 • Planering, förberedande och uppföljning av möten med de nordiska hälso- och socialministrarna samt tillhörande ämbetsmannakommitté och utskott
 • Kontakt och stöd till institutionsledning och styrgrupper samt kunskapsspridning mellan olika aktörer i det nordiska samarbetet
 • Ärendebehandling i förhållande till institutioner, kommittéer och utskott
 • Utveckla och följa upp samarbetet inom hälso- och socialområdet utifrån ministerrådets vision 2030
 • Utveckla, driva och delta i tvärsektoriellt samarbete
 • Hantera ekonomi och budgetfrågor inom ansvarsområdet
 • Utveckling och administrativ uppföljning av insatser (tillskottsförvaltning)
 • Upphandling, genomförande och styrning av externa analyser, utredningar, utvärderingar m.m.
 • Företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och internationella möten och konferenser
 • Informations- och föredragsverksamhet samt annan kontakt med samarbetspartners och andra intressenter

Tjänsten innebär resor, framför allt inom Norden (upp till ca.30 dagar/år).

Utbildning och erfarenhet 

 • Du har en relevant högre akademisk utbildning (mastersnivå) och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet
 • Du har kunskap om, och erfarenhet av nordiskt eller annat internationellt samarbete
 • Erfarenhet från arbete i en politisk styrt organisation, till exempel inom ett departement/ministerium, myndighet/styrelse/direktorat eller motsvarande, samt ett aktuellt nätverk inom området
 • Du har erfarenhet av tillskottsförvaltning, ekonomi- och budgetstyrning

Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska.

Du som person

 • Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
 • Du har en god analytisk förmåga och kan ta egna initiativ
 • Du har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift
 • Du har lätt för att samarbeta med andra

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetar från hela Norden 
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Väldens mest hållbara och integrerade region 
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre saksansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomienhet. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Vi ser fram mot din ansökan 
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Helle Glen Petersen, telefon  +45 29 69 29 78, eller e-post helpet@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Vi önskar att du tillträder tjänsten senast den 1 november eller snarast möjligt därefter.

Sista datum för ansökan är den 27 september 2022.

Nordiska ministerrrådet

Sista ansökningsdag: 

tisdag, september 27, 2022