Avdelningskoordinator till avdelningen för kunskap och välfärd

Vill du vara med och skapa nordisk nytta på högsta nivå? Då har vi jobbet för dig!

Avdelningen för kunskap och välfärd stödjer tre ministerråd (med underliggande ämbetsmannakommittéer): de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U), de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S) och de nordiska arbetslivsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: NordForsk, Nordens välfärdscenter (NVC) och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).

Avdelningen har 15 medarbetare, varav fyra koordinatorer. Vi har också två studentmedarbetare.

Arbetsuppgifterna till avdelningskoordinatoren består bland annat av att ha en koordinerande funktion, vara ett administrativt stöd till avdelningen och de fyra teamen, följa upp avdelningens ekonomi i samråd med avdelningschefen samt utföra allmänna kontorsgöromål.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Utvecklande och säkrande av goda administrativa processer och rutiner på avdelningen
 • Fördelning och samordning av såväl inkommande som utgående interna beställningar
 • Administration av minister- och ämbetsmannakommittémöten, i nära samarbete med ett eller flera team, samt andra möten (utskick av kallelser och underlag, referatskrivning, lokalbokning etc.)
 • Fortlöpande budgetuppföljning samt administration av kontrakt inom ramen för ministerrådets projekt- och programverksamhet
 • Regelbunden kommunikation - framför allt skriftlig - med aktörer i departement, ministerier, projekt, arbetsgrupper, institutioner etc.
 • Administrativt stöd till avdelningschefen
 • Introduktion av nyanställda till ministerrådets arbetsrutiner samt koordinering/handledning av avdelningens studentmedarbetare
 • Vara superbrukare för olika system, i nära samarbete med avdelningens övriga koordinatorer
 • Uppdatering av webbsidor, e-maillistor etc.

Tjänsten innebär resor, framför allt inom Norden (upp till ca. 15 dagar/år).

Utbildning och erfarenhet 

 • Du har relevant utbildning med inriktning på administrativt arbete (tjänsten kräver inte akademisk utbildning)
 • Du har dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, gärna inom offentlig verksamhet
 • Du har erfarenhet av och god förståelse för ekonomi- och budgetstyrning.

För tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Du som person

 • Du är strukturerad och har en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra
 • Du kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden
 • Du har erfarenhet av Officepaketet och något större digitalt dokumenthanteringssystem (inom ministerrådet används Public 360/First Agenda, Unit4 etc.)
 • Du tycker om att ge god service
 • Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på något av de officiella språken danska, norska eller svenska
 • Du kan även uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på engelska.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetar från hela Norden 
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region 
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre saksansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Vi ser fram mot din ansökan 
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Helle Glen Petersen, telefon +45 29 69 29 78, eller e-post helpet@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Vi önskar att du tillträder tjänsten den 1 mai 2023 eller snarast möjligt därefter.

Sista datum för ansökan är måndag den 20 februari 2023.

Nordiska ministerrrådet

Sista ansökningsdag: 

måndag, februari 20, 2023