Kulturpolitisk rådgivare

Kulturpolitisk rådgivare till Nordiska ministerrådets sekretariat (genopslag och förlängd ansökningstid

Är du bevandrad inom kulturpolitiken och brinner för jämställdhetsarbete. Här är jobbet för dig!

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en rådgivare eller seniorrådgivare till arbetet med att utforma de nordiska regeringarnas samarbete inom kulturområdet och inom jämställdhetsområdet. Tjänsten är placerad på avdelningen för kultur och resurser i teamet som hanterar kulturpolitiska frågor, men arbetsuppgifterna är fördelade på två politikområden: kultur och jämställdhet. Vi söker alltså dig som har erfarenhet av att arbeta med kulturpolitiska frågor och som har grundläggande kunskaper inom, och ett särskilt intresse för jämställdhetsområdet.

Du kommer även att vara en del av jämställdhets- och barn & unga–teamet och även samarbeta med övriga team på avdelningen och inom sekretariatet. Jobbet är spännande, mångsidigt och stundom hektiskt. I en snabbt föränderlig värld vill vi se möjligheter och ta fatt i dem. Vi stöder och hjälper varandra att uppnå resultat.

Avdelningen för kultur och resurser har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: kultur och medier, barn och unga, jämställdhet samt fiskeri, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Arbetet på avdelningen är organiserat i team bestående av rådgivare och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen.

Till arbetsuppgifterna hör

Policyrådgivning och -utveckling 

 • Bidra till att identifiera, initiera, bereda och verkställa beslut om samnordiska aktiviteter, dels utifrån initiativ från de nordiska länderna, dels utifrån den politiska utvecklingen eller ministerrådets egen bedömning
 • Delta i och bidra till att utveckla kultur- och jämställdhetssektorernas arbete med prioriterade politikområden så som hållbar utveckling, internationellt samarbete, barn och unga samt andra tvärsektoriella satsningar
 • Skapa och upprätthålla nätverk genom att bl.a. hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom området, såsom ämbetsmän och experter i de nordiska länderna, och genom att delta i nationella och internationella möten och konferenser
 • Delta och bidra till utvecklingen av sekretariatets interna arbete.
   

Sekretariatsbetjäning

 • Tillsammans med kollegerna förbereda minister- och ämbetsmannamöten, skriva ärendeframställningar samt följa upp beslut från dessa möten
 • Bidra till att synliggöra och kommunicera resultat av det nordiska samarbetet inom kultur- och jämställdhetsområdena
 • Ansvara for kontakt och dialog med samarbetsorgan och förvaltningsorgan i samband med program- och projektstyrning samt förverkligande av politiska
  beslut.
   

Kravprofil 
Du som söker ska ha relevant akademisk utbildning samt relevant arbetslivserfarenhet, helst inom kulturområdet samt ett genuint intresse för och/eller erfarenhet av jämställdhetsarbete. Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling och att du har arbetat i en politisk miljö, inom nationell, statlig förvaltning och/eller i internationella organisationer. Anställningen sker antingen i tjänstekategorin rådgivare eller seniorrådgivare, beroende på antal år med relevant arbetslivserfarenhet.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du är lösningsorienterad och analytiskt lagd, känner ansvar för helheten och aktivt bidrar till teamens arbete, men att du samtidigt känner dig bekväm i att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du kan snabbt sätta dig in komplicerade och breda frågeställningar. Du ska ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta.

Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska), samt på engelska. I arbetet ingår en del resor, till största delen inom de nordiska länderna.

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Att arbeta vid Nordiska ministerrådets sekretariat innebär ett utvecklande arbete i en internationell miljö, med kollegor från hela Norden. Anställningskontraktet är tidsbegränsat och personer som rekryteras från ett annat land än Danmark erbjuds speciellt stöd för etablering. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, och består av 11 olika ministerråd. Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet och är lokaliserat i centrala Köpenhamn. Sekretariatet består av tre sakavdelningar, en avdelning för personalfrågor samt administration och juridik, en kommunikationsavdelning samt generalsekreterarens kontor.

För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-post mikh@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Vi avser att genomföra den första intervjuomgången den 13 och 16 november. Tillträde önskas efter nyår och senast den 1 februari 2019.

Sista datum för ansökan är den 2 november 2018.
 

Nordiska ministerrådets sekretariat

Sista ansökningsdag: 

fredag, november 2, 2018