Digital kommunikationsrådgivare

Vill du vara med och utveckla det nordiska samarbetets digitala kommunikation?

Är du en ambitiöst och rutinerad digital kommunikationsrådgivare som vill vara med och säkra den fortsatta utvecklingen av vår digitala kommunikation? Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet söker just nu en digital kommunikationsrådgivare som är samarbetsorienterad och har känsla för effektiva digital kommunikation på alla digitala plattformar.

Det nordiska samarbetet har en vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region. Det kräver vassa och målinriktade digitala kommunikationsinsatser.

Rådgivning, planläggning och exekvering i sociala medier kommer att utgöra en stor del av arbetet, både när det gäller att kommunicera nordiska budskap i det dagliga och i förbindelse med toppmöten, demokratifestivaler och andra arrangemang och kampanjer. Vi är aktiva på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram.

Det blir din uppgift att tillsammans med dina kollegor göra kommunikationen på våra sociala kanaler så levande, engagerande och effektiv som möjligt. Konkret kan det innebära att utveckla koncept och kampanjer, planlägga insatser, hjälpa och utbilda kollegor samt att själv producera fångande innehåll målinriktat för de olika kanalerna.

Du kommer också att spela en viktig roll i förhållande till webbplatsen norden.org och våra andra digitala kanaler och tjänster. Vi förväntar oss även att du deltar i det strategiska arbetet tillsammans med kollegor och delar med dig av dina idéer och tidigare erfarenheter.

Som digital kommunikationsrådgivare, så blir du en del av det digitala kommunikationsteamet, en enhet i kommunikationsavdelningen hos Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Det digitala teamet består för närvarande av fyra helhetsanställda och två studenter. I allt är vi 30 helhetsanställda medarbetare på Kommunikationsavdelningen, varav ca 10 är studentmedarbetare. 

Vi söker dig som:

  • Kan omsätta strategi till konkreta digitala lösningar och kan hjälpa till med att fokusera den digitala kommunikationen i det nordiska samarbetet.
  • Har erfarenhet av att producera engagerande och användarvänlig/lättillgänglig kommunikation för digitala medier.
  • Har koll på nya trender på sociala medier och andra digitala plattformar.
  • Har erfarenhet och kunskap till digital annonsering och publiceringsverktyg.
  • Har erfarenhet med webbpubliceringsverktyg (vi använder CMS:et Drupal) och har ett brett kunnande om governance och SEO.
  • Har en analytisk förmåga och är van att använda feedback och data för att producera bättre kommunikation.
  • Kan lära ut och säkra att kommunikationsavdelningen ligger i framkant avseende användningen av digitala medier.
  • Har god samarbetsförmåga och är intresserad av omvärlden.

Vi ser gärna att du har en relevant kommunikations utbildning i bagaget och att du har en kommunikationsförståelse som är bredare än den rent digitala.

Det är en fördel om du har erfarenhet från internationella och/eller politiska organisationer. Vi ser det också som ett extra plus om du har erfarenhet av videoredigering, har arbetat med digitala kampanjer och är nyfiken, ser möjligheter och är initiativrik.

Anställningen omfattar antingen en tjänst som rådgivare eller seniorrådgivare beroende på hur omfattande din erfarenhet är.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela Norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder särskilt stöd för etablering till alla som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Läs mer om en karriär i det nordiska samarbetet och se en kortfilm om vår relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar, generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning, en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets och Nordiska kulturfondens sekretariat och har omkring 130 anställda.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och ett konkurrenskraftigt Norden. Visionen understöttas av en handlingsplan med tolv centrala mål for perioden 2021–24.
 
För mer information, se www.norden.org.

Vi ser fram emot din ansökan
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta seniorrådgivare Lars Herning på larher@norden.org. Om du vill ha information om anställningsvillkor kan du kontakta HR-avdelningen på HR@norden.org.
 
Sista ansökningsdag är 29 maj 2023. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.

Nordiska ministerrådets sekretariat

Sista ansökningsdag: 

måndag, maj 29, 2023