Senior controller (seniorrådgivare)

Erfaren senior controller (seniorrådgivare) till Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn

Har du erfarenhet av att både upprätta och förmedla ekonomisk information samt skapa processer kring finansiell rapportering – och har du mod att delta i återuppbyggnaden av en redovisningsenhet? Då kanske du är vår nya kollega på Nordiska ministerrådets ekonomiavdelning.
 
Ekonomienheten spelar en central roll i sekretariatets arbete med Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Vi stöder de goda beslutsunderlagen i hela organisationen och ser till att det är ”ordning i maskinrummet” så att sekretariatet kan betjäna våra samarbetspartner på bästa möjliga sätt.
 
Ekonomienheten har gått igenom en utmanande implementering av ett nytt affärssystem och flera erfarna kollegor närmar sig slutet av sina tidsbegränsade kontrakt. Därför finns det ett behov av att återuppbygga enheten så att våra processer blir effektiva, dokumenterade och förankrade. Vi har nyligen blivit en självständig avdelning som består av cirka 14 anställda. Avdelningen förväntas växa något den närmaste tiden. Avdelningens medarbetare rapporterar till ekonomichefen/avdelningschefen.
 
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta

  • säkerställande av en korrekt finansiell rapportering för Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden
  • etablering av processer och kontroller för bokföring och redovisning
  • förberedelse av revisioner och kontakt med Rigsrevisionen
  • stöttning och rådgivning kring ekonomistyrning till interna och externa samarbetspartner.

 
Du är den perfekta kandidaten om

  • du har relevant högre utbildning inom revision, ekonomi eller finans
  • du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet
  • du har förmåga att skapa god dialog och bra samarbetsrelationer samtidigt som du kan arbeta självständigt
  • du är målinriktad, strukturerad och noggrann
  • du har lång erfarenhet av gängse större affärssystem (som Unit4) och Office-paketet.

 
Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Den seniorrådgivare som vi nu söker ska arbeta med detta. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Gerner Oddershede på telefon +45 27 10 94 38 eller e-mail gerodd@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.

Vi önskar att du tillträder tjänsten så snart som möjligt. Sista datum för ansökan är 30 maj 2021. Tid för första intervjun är planerade till 4 juni och den andra intervjun 11 juni. 

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

söndag, maj 30, 2021