Räkenskapsmedarbetare/rådgivare

Vill du arbeta med ekonomi och redovisning på Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn?

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en erfaren räkenskapsmedarbetare/rådgivare till arbetet med ekonomi och redovisning för Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden.

Ekonomienheten ska utökas med ytterligare en räkenskapsmedarbetare/rådgivare. Enheten består nu av två seniorrådgivare och tre bokförings/lönemedarbetare, och förvaltar driften av alla räkenskapsmässiga transaktioner från registrering (och betalning) till utarbetande av årsrapport för Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Nordiska kulturfonden, samt olika delräkenskaper.

Organisationen har det senaste året implementerat ett nytt ekonomisystem (Unit4 Business World). Under det närmaste året är fokus på utbildning av personal, förbättringar av systemuppsättning och motsvarande.

Arbetsuppgifter
Det är viktigt att alla medarbetare i enheten kan arbeta med många av teamets uppgifter, samtidigt som huvudansvaret för de olika arbetsområdena fördelas mellan teamet. Räkenskapsenhetens arbetsuppgifter innefattar primärt bokföring, lön, avstämningar, ekonomisk uppföljning, med mera. Enheten har systemansvar för ekonomisystemet Unit4 Business World och för att hålla internutbildning i basal systemanvändning för andra systemanvändare i organisationen.

Till uppgifterna hör också att vid behov stödja teamet ”Budget och styrning” med till exempel att analysera rapporter från nordiska institutioner och samarbetsorgan, ge support inom projektförvaltning, assistera i samband med utarbetandet av budgeten för Nordiska ministerrådet samt uppföljning av administrationsbudgeten.

Kandidatprofil

  • Akademisk treårig utbildning motsvarande minst Bachelor nivå relaterad till ekonomi och bokföring eller motsvarande erfarenhet tillförskaffad genom arbetslivserfarenhet
  • Erfarenhet av dagligt ekonomiarbete så som bokföring, avstämning, uppföljning på betalningar, analys och rapportering
  • God förståelse för ekonomiska sammanhang och intresse för ekonomistyrning och uppföljning
  • Erfaren användare av Excel och dess mer avancerade funktioner
  • Förmåga att kunna arbeta självständigt och systematiskt, hålla deadlines, samt kommunikativt och pedagogiskt kunna instruera medarbetare i organisationen
  • God förståelse för IT. Tidigare kunskap till Unit4 / Agresso är meriterande.
  • Erfarenhet av löneadministration är meriterande men ej ett krav.

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Sista datum för ansökan är den 3 augusti 2020.

Mer information om tjänsten
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

måndag, augusti 3, 2020