Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn söker en seniorrådgivare till arbetet med att avlägsna gränshinder i Norden

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det nordiska samarbetet.
 
Vi söker nu en seniorrådgivare till Generalsekretarens kontor som är redo att bidra till vår vision om att göra Norden till världens mest integrerade region.
 
Arbetet består i att bistå generalsekretaren och det särskilda Gränshindersrådet med medlemmar från varje nordiskt land i uppdraget med att avlägsna hinder för medborgare och företag att röra sig över nordiska gränser.
 
Arbetet rör ett brett spektrum av problemställningar: socialförsäkring, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning, gränsproblematik, skatt- och avgifter samt lagstiftning och EU-anpassning i bred mening.
 
Arbetsuppgifter
Du ingår i ett team tillsammans med en seniorrådgivare och en koordinator på halvtid. Ni rapporterar till avdelningschefen för generalsekretarens kontor. Teamets huvuduppgifter är ärendebehandling, mötesförberedelse och analyser i relation till arbetet med att avlägsna nordiska gränshinder.
 
Arbetet är tänkt att innehålla följande:

 • Utarbetande av en flerårig strategi för arbetet med gränshinder. Detta görs i samarbete med de nordiska utrikes- och fackdepartementen, regionala aktörer med flera.
 • Ärendebehandling och mötesföreberedelse i relation till arbetet i Gränshinderrådet med att avlägsna nordiska gränshinder, härunder bistånd till medlemmarna.
 • Produktion och sammanställning av olika rapporter kopplat till Gränshinderrådet arbete exempelvis, samarbetsministranas redogörelse till Nordiska Rådets session samt Gränshinderrådets verksamhetsrapport.
 • Ansvara för samordningen mellan sekretariatet och Info Norden och de gränsregionala informationstjänsterna kopplat Gränshinderrådets uppdrag.
 • Utveckla nätverk med relevanta myndigheter och departement som bistår i arbetet med Gränshinderrådets prioriterade gränshinder, bidra till utvecklingen av det förebyggande arbetet samt understödja informationsinsatserna.
 • Ansvara för att lösningsorienterade workshops hålls i syfte att utveckla lösningar på identifierade och prioriterade gränshinder.

 
Dessutom kan det vara andra uppgifter i generalsekreterarens kontor som ska lösas.
 
Kandidatprofil
Vi söker dig som:

 • Har erfarenhet med att arbeta i en politisk styrd organisation och med framläggande av ärenden
 • Har en relevant akademisk utbildning
 • Är generalist och har förmågan att sätta dig in i många olika och komplicerade problemställningar
 • Är en initiativrik kollega, flexibel, bra på att samarbete och bygga nätverk
 • Har goda IT-kunskaper och lätt för att sätta dig in i olika IT-system
 • Kan formulera dig väl, både muntligt och skriftligt, på ett av våra tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska).

 
Det är en fördel om du har:

 • erfarenhet från socialförsäkrings-, arbetsmarknads- och affärsområdet samt skatte- och avgiftsområdet, eller inom en gränsregional verksamhet men det är inte ett krav
 • erfarenhet av arbete inom en nordisk eller annan internationell verksamhet är en fördel
 • behärskar andra nordiska språk.

 
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta kontorschef Jonas Wendel jonwen@norden.org. För information om anställningsvillkor kontakta hr@norden.org.
 
Ansökningsfrist
Sista dag för ansökan är måndag den 8 juni. Intervjuer är preliminärt planerade att ske i vecka 25.

Vi ser gärna att du tillträder tjänsten i slutet av augusti 2020.

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

måndag, juni 8, 2020