Kommunikationschef

Vill och kan du leda en nordisk nytänkande, modern och professionell kommunikationsavdelning? Vi söker en kommunikationschef till Nordens hus i Köpenhamn.

Det nordiska samarbetets vision, Vision2030, slår fast att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region, och det är kommunikationschefens uppgift att se till att all kommunikation om samarbetet är i linje med och stöder förverkligandet av visionens målsättningar.
 
Vi söker nu vår nya kommunikationschef med önskat tillträde från början av december 2021, dock senast den 1 februari 2022.
 
Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn har en gemensam kommunikationsavdelning. Avdelningen har omkring 25 medarbetare, och består av flera enheter med olika ansvarsområden. Medarbetarna är experter på kommunikation, digitala medier, publikationsverksamhet och grafiskt arbete samt översättning och tolkning. De fungerar som kommunikationsrådgivare och stöd för personal och politiker både inom Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.
 
Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Som kommunikationschef leder du det strategiska och operativa kommunikationsarbetet för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, både vad gäller intern och extern kommunikation. Som kommunikationschef har du också ett ansvar att involvera och samverka med ministerrådets tolv institutioner i de nordiska länderna och kontoren i Baltikum. I innehållsmässiga frågor rapporterar kommunikationschefen både till generalsekreteraren och till rådsdirektören. Du är medlem i Nordiska ministerrådets ledningsgrupp.
 
Du ansvarar för kommunikationsavdelningens budget och ekonomiuppföljning. Du ansvarar dessutom för www.norden.org, och är ansvarig utgivare för alla publikationer som utges inom det officiella samarbetet.
 
För att klara jobbet skall du vara en mycket erfaren och robust personalledare, med vana att coacha och leda både stora och små grupper och projekt. Du har ett aktivt intresse för politik och nordiska frågor. Du är flexibel, lyhörd och snabb. Vidare tänker du strategiskt och är en god och pålitlig teamspelare. I perioder är arbetsbelastningen hög vilket kräver en hög stresstålighet. 
 
Som avdelningschef på kommunikationsavdelningen förutsätter vi: 

  • att du är expert på politisk och strategisk kommunikation
  • att du har en omfattande målgrupps- och kanalkunskap
  • att du har erfarenhet av både skriftlig, muntlig, digital och visuell kommunikation
  • att du är utåtriktad och har vana att tala inför publik
  • att du har goda språkkunskaper, skriftligt och muntligt, i minst ett av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska) samt goda kunskaper i engelska

 
Övrig erfarenhet
Den vi söker har en akademisk eller annan relevant erfarenhet. Ett väldokumenterat nätverk, särskilt bland nordiska journalister och opinionsbildare är ett krav. Erfarenhet av jobb i en internationell organisation är en fördel.
 
Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.
 
Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.
 
Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mary Gestrin på mage@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är 5 oktober 2021. Intervjuer är planerade till vecka 41/42.

Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

tisdag, oktober 5, 2021