Seniorrådgivare till kommunikation

Nordiska ministerrådet söker en seniorrådgivare till kommunikation
Är du kommunikationsexpert? Det nordiska samarbetet behöver dig!
 
Är du en erfaren och flexibel kommunikatör, med goda samhälls- och mediekontakter och stor kunskap om politik? Frestas du av tanken på en internationell arbetsplats? Talar och skriver du flytande ett eller flera av de skandinaviska språken? Då är du kanske den person vi söker.

Du anställs av Nordiska ministerrådets sekretariat men arbetar också för Nordiska rådets sekretariat. Målsättningen med ditt jobb är att stödja nordiska ministrar och parlamentariker att forma samhällsutvecklingen inom områden som hållbar utveckling, miljö, kultur, samt en gränslös nordisk arbets-, forsknings- och utbildningsmarknad.

Vilket eller vilka områden som blir dina beror på din bakgrund, men det är en fördel om du har erfarenhet av arbete kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor. Detta år har Danmark ordförandeskapet inom Nordiska ministerrådet, och Island presidentskapet i Nordiska rådet. Nätverk inom politik och media i Island och Danmark är också ett plus.

Målgrupperna finns både i Norden och internationellt, och arbetet är både strategiskt, rådgivande och operativt. Initiativkraft och samarbetsvilja är nyckeln till framgång i arbetet med att nå målen i visionen om ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.
 
Arbetsuppgifter

  • Fungera som rådgivare i kommunikationsfrågor för ledningen i ministerrådet och rådet, samt för rådgivare på sekretariatets fackavdelningar.
  • Förvalta och vidareutveckla kommunikationsområdet och nätverken, både i de nordiska länderna och internationellt.
  • I samarbete med organisationen ta fram kommunikationsstrategier och -planer.
  • Initiera och ansvara för kommunikationsuppdrag för att skapa synlighet och genomslagskraft för nordiskt samarbete i relevanta politiska och offentliga forum samt bland invånarna i Norden helt generellt.
  • I övrigt vara en aktiv, flexibel och konstruktiv del av ett team på en modern kommunikationsavdelning.

 
Kvalifikationer
Vi söker en kommunikatör med dokumenterad och flerårig erfarenhet av strategisk eller politisk kommunikation, strategisk och operativ mediehantering samt gärna arbete i en nordisk/internationell miljö. Relevant akademisk utbildning krävs.
 
Du är professionell och rör dig lika smidigt på sociala medier som i traditionella forum. Du arbetar strategiskt, strukturerat och målinriktat i tätt samarbete med kollegor och externa samarbetspartners. Vi kräver goda språkkunskaper i minst ett av ministerrådets och rådets tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska), samt kunskaper i engelska.
 
Ett brett nätverk bestående av opinionsbildare, journalister och andra centrala målgrupper är önskvärt. Tjänsten omfattar resor såväl i som utanför Norden.
 
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service (i Finland också denna länk: Pohjoismaisen yhteistyön uramahdollisuudet (https://www.norden.org/fi/career)).
 
Om Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet
Nordiska ministerrådet utgör tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre fackavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 140 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten:
Vi genomför anställningsintervjuer vecka 9. Vi är flexibla med tillträdesdatum men ser helst att du tillträder din tjänst från början av maj 2020.

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Mary Gestrin per e-mail: mage@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org. Sista datum för ansökan är den 3.2.2020.

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

måndag, februari 3, 2020