Seniorrådgivare inom internationellt samarbete

Vill du vara med och stärka det nordiska samarbetet?

Och vill du medverka till att forma och utveckla det nordiska samarbetet med Baltikum och närområdena i öst, så att vi kan bidra till hållbara samhällslösningar? I så fall har vi ett jobb för just dig!

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en rådgivare/seniorrådgivare för att ingå i teamet för internationellt samarbete, med särskilt fokus på vidareutveckling av samarbetet med de tre baltiska länderna samt närområdena i öst.

Arbetet är spännande, mångsidigt och ibland hektiskt. I en värld i snabb förändring vill vi se möjligheter och stå upp för viktiga gemensamma värderingar som är under press. Vi stöttar och utvecklar varandra för att uppnå resultat.

I arbetet ingår

 • Initiera, följa och utveckla det nordiska politiska samarbetet, med fokus på Baltikum och Nordens närområden i öst.
 • Hålla löpande kontakt med ministerrådets kontor i de tre baltiska länderna och bistå med att ta fram kontorens årliga arbetsplaner.
 • Delta i och bidra till att utveckla satsningar och samarbeten inom områden av gemensamt intresse mellan partnerna från Norden och andra samarbetsländer, och som involverar olika intressenter, till exempel myndigheter, civilsamhällsaktörer, företag, forskare och internationella organisationer. Därtill kommer budgetansvar och uppföljning av projektens innehåll och ekonomi.
 • Vara informerad om och när det är relevant att koordinera de baltiska kontorens insatser och det internationella samarbetet med prioriteringarna inom Nordiska ministerrådets fackliga sektorer och ministerrådets institutioner.
 • Förbereda ärenden till minister- och ämbetsmannamöten, skriva ärendeframställningar samt följa upp beslut från dessa möten.
 • Överordnat ansvar för att utlysa projekt inom programmen och hantera ansökningar till projekten.
 • Producera underlag för samt skriva tal.
 • Förbereda och leda konferenser och verkställa andra informationsaktiviteter.
 • Arbeta med tvärgående ämnen, ärenden och politiska frågor som berör andra ministerråd.
 • Bidra till att synliggöra och kommunicera resultat från det nordiska samarbetet.
   

Din profil

 • Du har relevant högre akademisk utbildning och flera års relevant arbetslivserfarenhet.
 • Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling i relation till de baltiska länderna och Nordens närområden i öst, samt att du har arbetat i en politisk miljö, till exempel inom statlig förvaltning, regeringssamarbeten eller internationella organisationer.
 • Du är lösningsorienterad och undersökande och kan sätta dig in i komplicerade problemställningar.
 • Du är bra på att arbeta under en bestämd tidsram med saker som kräver stor noggrannhet.
 • Du känner ansvar för helheten och bidrar till teamets och sekretariatets arbete, men är samtidigt bekväm med att jobba under eget ansvar och ta egna initiativ.
 • Du ska gilla och vara bra på att strukturera och följa upp ditt eget och andras arbete, samt att följa administrativa och politiska processer från början till slut.
 • Du måste ha goda kommunikationsfärdigheter, vara diplomatisk och ha lätt för att samarbeta.
 • Du ska ha lätt för att formulera dig muntligt och skriftligt på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska) samt på engelska.
   

I jobbet ingår en del resor, främst inom de nordiska och baltiska länderna. Beteckningen ”Nordens närområden” omfattar Estland, Lettland, Litauen, Polen, och partner i Ukraina samt oavhängiga partner med anknytning till Ryssland och Belarus.
För att få anställning vid Nordiska ministerrådets sekretariat krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Som medarbetare vid Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här. https://www.norden.org/sv/information/sok-jobb-hos-oss

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder särskilt stöd för etablering till alla som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, https://www.norden.org/sv/career  samt en Kortfilm om relocation service.  https://www.youtube.com/watch?v=hCW5aEDM8n8&feature=youtu.be

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

Avdelningen för jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur (LINK) har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: kultur och medier, barn och unga, jämställdhet och LGBTI, fiskeri, lantbruk, skogsbruk och livsmedel, samt internationellt samarbete. Arbetet på avdelningen är organiserat i team bestående av 5–7 medarbetare med olika roller, bland annat rådgivare/seniorrådgivare, teamansvarig och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål för perioden 2021–24. https://pub.norden.org/politiknord2020-707/

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre saksansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda. För mer information, se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Torfi Johannesson på e-post torjoh@norden.org. Vill du veta mer om anställningsvillkoren kan du kontakta hr@norden.org.

Vi vill att du ska tillträda så snart som möjligt.

Sista ansökningsdag är den 6 februari 2023.

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

måndag, februari 6, 2023