Seniorrådgivare i ekonomisk tillväxt

Vill du hjälpa de nordiska länderna att lära av varandra och utveckla nya lösningar på framtidens utmaningar? Kan du kombinera arbete med politiska frågor, internationellt samarbete, beviljningsadministration och sekretariatsstöd? Har du ett starkt driv och är bra på att samarbeta tvärsektoriellt? Då kan du bli vår nya kollega på Nordiska ministerrådets sekretariat.

Tjänsten är placerad på avdelningen för tillväxt och klimat. Avdelningen ansvarar för att bistå ett antal ministerråd och politikområden: miljö och klimat, regionalpolitik, finanspolitik, näringsliv, energi och digitalisering.

Arbetet på avdelningen är organiserat i arbetsgrupper där tvärgående arbete har hög prioritet. Du kommer särskilt att arbeta med att betjäna de ekonomiska ministerråden, inledningsvis med särskilt fokus på regionalpolitik och finanspolitik, men i arbetet ingår även ett nära samarbete med kollegor och team som betjänar andra ministerråd.

Alla medarbetare på avdelningen rapporterar direkt till avdelningschefen. Du får engagerade kollegor som värdesätter kunskapsutbyte, samarbete och att leverera resultat med hög kvalitet. Vi har ett stort kontaktnät, en öppen och positiv miljö och en informell ton. Våra uppgifter utgår vanligtvis från huvudkontoret i Köpenhamn men löses i nära samarbete med kollegor i våra internationella nätverk.

I rollen ingår att:

 • Organisera politiska diskussioner i ministerråden och relaterade tjänstemannakommittéer med sikte på nordiskt mervärde
 • Omsätta politiska mål i vår vision 2030 om konkurrenskraftighet, hållbarhet och social hållbarhet till konkreta åtgärder med störst värde för de nordiska länderna
 • Förbereda, genomföra och följa upp på möten - initialt med särskilt fokus på arbetet inom regionalpolitiska ministerrådet och finanspolitiska ministerrådet, men på sikt och vid behov även för avdelningens övriga ministerråd
 • Hålla regelbunden kontakt med nyckelpersoner inom fackområdena i de nordiska länderna, såväl på tjänstemanna- som expertnivå för att säkerställa aktuell kunskap och aktiva nätverk
 • Stötta institutioner, arbetsgrupper och samarbetspartner som hör till ministerråden
 • Arbeta tvärsektoriellt, så att vi på bästa sätt utnyttjar de samlade nordiska resurserna
 • Hantera projekt och budgetfrågor, anbudsförfaranden med externa aktörer kring exempelvis analyser och utvärderingar
 • Representera Nordiska ministerrådet i nordiska och internationella möten och konferenser.

Tjänsten innebär en del resande, framför allt inom Norden (ca 10–15 dagar/år).

Utbildning och erfarenhet 

Vi söker dig som har:

 • En relevant akademisk utbildning på mastersnivå eller motsvarande och minst 10 års arbetslivserfarenhet, gärna med specifik erfarenhet av regionalpolitik, ekonomisk politik eller finanspolitik
 • Erfarenhet av arbete i en politisk miljö och gärna erfarenhet av att driva utveckling av politik och projekt i nära samarbete med internationella partners
 • Arbetat med olika arbetsuppgifter, främst inom nationell statlig förvaltning.

Du som person

 • Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
 • Du är engagerad, dynamisk och proaktiv och har en mycket god samarbetsförmåga
 • Du har analytisk och kritisk förmåga och lätt för att uttrycka dig klart och koncist både skriftligt och muntligt.

Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska. Du kan även uttrycka dig på engelska såväl skriftligt som muntligt.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här: https://www.norden.org/sv/information/sok-jobb-hos-oss

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetar från hela Norden
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet: https://www.norden.org/sv/career   samt en Kortfilm om relocation: service https://www.youtube.com/watch?v=hCW5aEDM8n8

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets och Nordiska kulturfondens sekretariat och har omkring 130 anställda.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och ett konkurrenskraftigt Norden. Visionen stöds av en handlingsplan med tolv centrala mål för perioden 2021–24:   https://pub.norden.org/politiknord2020-707/

För mer information, se www.norden.org.

Vi ser fram emot din ansökan
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Ida Heimann Larsen på idalar@norden.org. Om du vill veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.

Önskat tillträde är snarast möjligt. Sista datum för ansökan är 30 januari 2023.

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

måndag, januari 30, 2023