Seniorrådgivare

Seniorrådgivare inom politikområdet utbildning och forskning till Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Vill du bidra till Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030, så är en roll som Seniorrådgivare inom politikområdet utbildning och forskning något för dig. Området inkluderar även det nordiska språksamarbetet.
 
Tjänsten, som har fokus på utbildningspolitik, är placerad inom avdelningen för kunskap och välfärd (KV). Avdelningen stödjer tre ministerråd: de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U), de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S) och de nordiska arbetsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: NordForsk, Nordens välfärdscenter (NVC) och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).
 
Arbetet inom avdelningen är organiserat i team, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 18 medarbetare, inklusive en studentmedhjälpare.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Att följa, driva och utveckla den nordiska utbildningspolitiken i enlighet med gällande politiska riktlinjer, särskilt avseende förskola, grundskola, gymnasium och lärarutbildning
 • Att initiera och utveckla samarbetet inom utbildningsområdet utifrån ministerrådets vision, bl.a. avseende utbildning i hållbar utveckling och demokrati samt gällande framtidens kompetenser och analyssamarbete
 • Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom utbildningsområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå
 • Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom aktuellt ministerråd och ämbetsmannakommitté
 • Att hantera projekt och budgetfrågor inom ansvarsområdet
 • Att upphandla och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar etc.
 • Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser.
   

Tjänsten innebär resor, framför allt inom Norden (ca 30 dagar/år).
 
Utbildning och erfarenhet

 • Du har en relevant högre akademisk utbildning och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet
 • Du har kunskap om, och erfarenhet av nordisk utbildningspolitik, till exempel från arbete inom ett departement/ministerium, myndighet/styrelse/direktorat eller motsvarande, samt ett aktuellt nätverk inom området
 • Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning
 • Du har kännedom om internationellt samarbete.

 
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska.

Du som person

 • Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
 • Du har en god analytisk förmåga och kan ta egna initiativ
 • Du har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift
 • Du har lätt för att samarbeta med andra.

 
Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.
 
Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetar från hela norden
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Väldens mest hållbara och intrigerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomienhet. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten eller anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Vi önskar att du tillträder tjänsten 1 februari 2021 eller snarast möjligt därefter. Sista datum för ansökan är 28 oktober 2020.
 

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

onsdag, oktober 28, 2020