Seniorrådgivare

Nordiska ministerrådet söker en seniorrådgivare

Vi söker en seniorrådgivare till det nordiska samarbetet inom politikområdet utbildning och forskning, ett område som även inkluderar det nordiska språksamarbetet. Tjänsten, som har fokus på forskningspolitik, är placerad inom avdelningen för kunskap och välfärd i Nordens Hus mitt i Köpenhamn.

 
Avdelningen stödjer tre ministerråd (de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U), de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S) och de nordiska arbetsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner; NordForsk, Nordens välfärdscenter (NVC) och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).
 
Arbetet inom avdelningen är organiserat i team, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 18 medarbetare, inklusive en studentmedhjälpare.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Att ta initiativ till att utveckla det nordiska forskningspolitiska samarbetet samt följa utvecklingen inom området.
 • Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom forskningsområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå.
 • Att koordinera styrningen av Ministerrådets institution NordForsk.
 • Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom aktuellt ministerråd och ämbetsmannakommitté
 • Att hantera projekt och budgetfrågor inom ansvarsområdet.
 • Att upphandla och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar etc.
 • Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser

Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Ansvaret för forskningspolitiska frågor ligger hos ministerrådet för forskning och utbildning (MR-U). Forskning utgör dock en viktig del även av övriga ministerråds verksamhet, varför seniorrådgivaren måste kunna sätta sig in i frågor som berör även andra ministerråd. Tjänsten innebär resor, framför allt inom norden (ca 30 dagar/år).
 
Din bakgrund 

 • Du har en relevant högre akademisk utbildning och minst sex års relevant erfarenhet av arbete inom forskningsområdet.
 • Du har kunskap och erfarenhet av nordiska och europeiska forskningsstrukturer och forskningspolitik, till exempel från arbete inom ett forskningsråd, departement/ministerium, myndighet/styrelse/direktorat eller motsvarande.
 • Du har ingående kunskap om nordisk och europeisk forskningspolitik, forskningsfinansiering och forskningsstrategier. Du bör även ha ett aktuellt och brett nätverk inom dessa områden.
 • Du behärskar ett av de officiella språken danska, norska eller svenska, i både tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska

 
Du som person

 • Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer.
 • Du har en god analytisk förmåga och kan ta egna initiativ.
 • Du har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift.
 • Du har lätt för att samarbeta med andra.

Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Sista datum för ansökan är den 2 juni 2020.
 
Mer information om tjänsten
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

tisdag, juni 2, 2020