Rådgivare till Nordiska ministerrådet

Rådgivare inom portföljuppföljning, kontroll och compliance till Nordiska ministerrådet

Har du erfarenhet av kontroll och efterlevnad, rapportering och projektstyrning – och har du modet att ge dig i kast med en omfattande portfölj med projekt? Då kanske du är vår nya kollega på Nordiska ministerrådets ekonomiavdelning.

Nordens Hus ligger på Ved stranden 18 i Köpenhamns hjärta. Här arbetar 130 medarbetare från alla nordiska länder med att göra politiska visioner till verklighet för 25 miljoner invånare i en av världens starkaste regioner.

Nordiska ministerrådet är i gång med att stärka förvaltningen av Nordiska ministerrådets budget på nästan en miljard kronor och som varje år är finansierar insatser som bidrar till att skapa världens mest integrerade region.

Vi stärker nu Ekonomiavdelningen och Tilskudsteamet med en resurs som fortlöpande ska se till att den ekonomiska sidan av insats-/projektförvaltningen ständigt är solid, transparent och korrekt. Tilskudsteamet ansvarar för stöd, styrning och kvalitetssäkring av de många projekt, program och andra insatser som Nordiska ministerrådet och underliggande ämbetsmannakommittéer finansierar.
 
Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med efterlevnad av regler och processer vidrörande insatsportföljens projekt. Det är ett stort arbete som kräver både struktur, noggrannhet och tålamod. När huvuduppgifterna är lösta finns det stor frihet att utveckla egna uppgifter under eget ansvar. I rollen ligger stor möjlighet till kunskaps- och kompetensutveckling.

Huvuduppgifterna utgörs av:

• planering och genomförande av en fortlöpande genomgång av efterlevnad i insatserna

• rapportering av resultat till ledning och berörd fackavdelning

• stöttning och dialog med projektrådgivare

• taktiskt och operativt internt revisionsarbete samt kontakt med Riksrevisionen.
 

Kvalifikationer
Då portföljen är diversifierad kan två insatser skilja sig åt förvaltningsmässigt. Vi söker därför dig som är stresstålig och ser en utmaning i att bidra till utvecklingen och standardiseringen av våra processer.

Dessutom ser vi gärna att:

• du har relevant högre utbildning inom revision, ekonomi eller finans

• du har förmåga att skapa god dialog och bra samarbetsrelationer samtidigt som du kan arbeta självständigt

• du är målinriktad, strukturerad och noggrann

• du har kunskaper i affärssystem och gärna specifikt Unit 4.
 

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela Norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Visionen har 3 strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett socialt hållbart Norden och Ett konkurrenskraftigt Norden. Den rådgivare vi nu söker ska arbeta med portföljuppföljning på visionen. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org
 
Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Gerner Oddershede på gerodd@norden.org  eller +45 2710 9438. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
Vi önskar att du tillträder tjänsten så snart som möjligt. Sista datum för ansökan är 9:e oktober 2022. Första intervjuomgången äger rum 20-21 oktober och den andra 24-28 oktober.

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

söndag, oktober 9, 2022