Rådgivare eller seniorrådgivare

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en rådgivare eller seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om arbetsliv

Vi söker en rådgivare eller seniorrådgivare till det nordiska samarbetet inom politikområdet arbetsliv, som bland annat omfattar sysselsättningspolitik, arbetsmiljöpolitik och arbetsrättsliga frågor. Politikom­rådet har nära beröringspunkter med utbildningspolitiken men även med socialpolitik, näringspolitik, jämställdhetspolitik och digitaliseringområdet. Tjänsten är placerad inom avdelningen för kunskap och välfärd.

Om Avdelningen kunskap och välfärd
Avdelningen stödjer tre ministerråd: de nordiska arbetslivsministrarna (MR-A), de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U) och de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet avseende integration av flyktingar och invandrare, samt för det nordiska samarbetet gällande språk. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner, där arbetslivssektorn ansvarar för styrningen av Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).

Arbetet inom avdelningen är organiserat i team bestående av seniorrådgivare och administrativa koordinatorer, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 20 medarbetare, inklusive två studentmedhjälpare.

Arbetsuppgifter

 • Planering och uppföljning av ministermöten samt möten i ämbetsmannakommitté och utskott
 • Ärendebehandling i förhållande till institutioner, kommittéer och utskott m.m.
 • Budgetplanering
 • Utveckling och uppföljning av projekt
 • Upphandling, genomförande och styrning av externa analyser, utredningar, utvärderingar m.m.
 • Kunskapsspridning mellan aktörer i det nordiska samarbetet
 • Utveckling av och deltaganade i tvärsektoriellt samarbete
 • Deltagande i nordiska och internationella möten och konferenser

 
Tjänsten innebär resor, framför allt inom Norden.
 
Din bakgrund

 • Du har erfarenhet av arbetslivspolitik och kunskap inom utbildningsområdet.
 • Du har relevant akademisk examen, och har relevant arbetslivserfarenhet inom t.ex. departement/ministerium eller myndighet
 • Du har erfarenhet av nordiskt samarbete och kännedom om dess institutioner
 • Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning
 • Du behärskar ett av de officiella språken, danska, norska eller svenska, i både tal och skrift
 • Du är medborgare i ett av de nordiska länderna.

Du som person

 • Du har förmåga att självständigt överblicka och driva såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
 • Du har en god analytisk förmåga, och kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden
 • Du har en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra
 • Du tycker om att skriva och har förmåga att formulera dig tydligt
 • Du kan leverera med hög kvalitet även under tidspress
 • Du har goda kunskaper i engelska.

Anställningen sker antingen i tjänstekategorin rådgivare eller seniorrådgivare, beroende på antal år med relevant arbetslivserfarenhet. För anställning som seniorrådgivare krävs minst sex års relevant arbetslivserfarenhet.

Vi erbjuder
Att arbeta vid Nordiska ministerrådets sekretariat innebär ett utvecklande arbete i en internationell miljö, med kollegor från hela Norden. Anställningskontraktet är tidsbegränsat och personer som rekryteras från ett annat land än Danmark erbjuds speciellt stöd för etablering. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.
 
Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, och består av 11 olika ministerråd. Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet och är lokaliserat i centrala Köpenhamn. Sekretariatet består av tre sakavdelningar, en avdelning för personalfrågor samt administration och juridik, en kommunikationsavdelning samt generalsekreterarens kontor.

För mer information se www.norden.org.

Sista datum för ansökan är den 9 oktober 2018.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Christina Springfeldt, telefon +45 60 39 42 50, eller e-mail chrspr@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.  

Vi önskar att du tillträder den 1 februari 2019.

Nordiska ministerrådet
https://norden.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=a1b3b075-cf9c-4378-b530-b52c76b4b428

Sista ansökningsdag: 

tisdag, oktober 9, 2018