Ny direktør til Nordisk Energiforskning i Oslo

Nordisk Ministerråd søger ny direktør til Nordisk Energiforskning i Oslo

Vi søger en direktør, som kan skabe relevans og merværdi for de nordiske landes samarbejde på energiforskningsområdet. Nordisk Energiforskning (NEF) er platformen for fælles energiforskning og -analyse under Nordisk Ministerråd og samarbejder tæt med de nationale energiforskningsinstitutioner. Som direktør skal du lede og udvikle institutionen, så den opretholder en høj kvalitet og imødekommer landenes efterspørgsel efter relevante og værdiskabende nordiske aktiviteter på energiforsknings- og analyseområdet.

Nordisk Energiforskning er en institution under det nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd. NEF skal inden for rammerne af det officielle nordiske energipolitiske samarbejde være med til at give Norden en energifaglig stemme. Konkret sker det gennem finansiering og facilitering af energiforskning, samarbejdsprojekter, udarbejdelse af scenarier og analyser inden for energiområdet og ved at profilere det nordiske energisamarbejde. Visionen er at levere et fagligt grundlag for, at Norden kan blive verdensførende i intelligente energiløsninger. Forskningssamarbejdet fokuserer særligt på grøn omstilling.
 
Den overordnede ramme for institutionens arbejde fastsættes af energiministrene i Nordisk Ministerråd. Institutionens opgaveportefølje udvikles løbende på baggrund i ministerrådets prioriteringer. NEFs budget består af bevillinger fra Nordisk Ministerråd, og bevillinger fra medlemslandene, hvortil kommer bidrag fra offentlige eller private projektsamarbejdspartnere. Bidragene fra medlemslandene udgør den største finansielle kilde, hvorfor Nordisk Energiforskning har en bestyrelse med repræsentanter fra Nordisk Ministerråds medlemslande, som forvalter medlemslandenes bidrag. NEF holder til i Oslo, og indgår i et administrativt fællesskab med søsterinstitutionerne Nordforsk og Nordisk Innovation. Nordisk Energiforskning har i alt cirka 12 årsværk. Se yderligere information på www.nordicenergy.org.
 
Vi søger en direktør med stærke lederegenskaber, som kan videreudvikle organisationen med klart fokus på institutionens politiske mandat og målsætning. Centrale opgaver som direktør for Nordisk Energiforskning bliver at:

 • Lede en international organisation, som på baggrund af nordiske styrkepositioner skaber grundlag for grøn omstilling.
 • Videreudvikle Nordisk Energiforskning som en værdiskabende katalysator for nordisk energiforskningssamarbejde.
 • Fremme institutionens arbejde med at understøtte udveksling af aktuel bedste viden på energiforskningsområdet mellem centrale aktører i Norden.
 • Videreudvikle en dynamisk organisation med fokus på målgruppernes efterspørgsel efter analyser, viden og netværk.

Som direktør arbejder du tæt sammen med forskellige aktører i de nordiske landes energiforskningsinstitutioner, myndigheder, eksperter og Nordisk Ministerråds sekretariat. Stillingen indebærer rejser i de nordiske og baltiske lande.
 
Direktøren har det juridiske og økonomiske ansvar for institutionens løbende virksomhed, herunder personaleansvar, og rapporterer direkte til generalsekretæren for Nordisk Ministerråd. Direktøren er ansvarlig for videreudvikling, koordinering og planlægning af arbejdet med udgangspunkt i institutionens overordnede strategiske mål, den årlige budgettildeling og det årlige bevillingsbrev fra generalsekretæren.
 
Vi søger en person, som har:

 • Flere års dokumenteret ledelseserfaring
 • Relevant akademisk uddannelse
 • Kendskab til og/eller erfaring fra politisk styrede organisationer.
 • Dokumenteret erfaring med administrativt arbejde og økonomistyring.

Derudover skal du også have:

 • Erfaring med arbejde inden for energiforskning og analyser, gerne specifik erfaring med nordisk/internationalt samarbejde inden for dette område.
 • En god evne til at opbygge relationer og netværk og samarbejde med forskellige interessenter i Norden og Internationalt.
 • Gode kommunikationsevner.
 • Empati, personlig gennemslagskraft og evne til at gå foran, begejstre og engagere andre
 • God mundtlig og skriftlig formuleringsevne på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk eller svensk) samt på engelsk. En god forståelse af alle de skandinaviske sprog er et krav.

Vi tilbyder
Et udviklende arbejde i et nordisk og internationalt miljø med kolleger fra hele Norden. Som direktør har du en tidsbegrænset ansættelse med en indledende ansættelsesperiode på fire år med mulighed for op til fire års forlængelse. Løn efter aftale. Hvis man er statsligt ansat i et af de nordiske lande, har man ret til at tage orlov for at arbejde for en fællesnordisk institution.
 
Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Energiforskning er en af Nordisk Ministerråds tolv fællesnordiske institutioner. Institutionerne realiserer ministerrådets vision på deres respektive områder i samarbejde med nationale og internationale aktører.
 
Yderligere information på www.norden.org
 
Sidste ansøgningsfrist er den 25.02.2019. Ansøgningen og ansøgers navn behandles fortroligt, hvis ansøger anmoder om dette. Referencer og dokumentation skal indsendes på et senere tidspunkt.
 
Tiltrædelse i september / oktober 2019.
 
Yderligere information om stillingen
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Anders Geertsen, afdelingschef hos Nordisk Ministerråd, via e-mail ange@norden.org eller telefon: +45 21 71 71 06.
 
Hvis du ønsker information om ansættelsesvilkår, bedes du kontakte seniorrådgiver/HR Monica Donde, e-mail modo@norden.org, eller seniorrådgiver/HR Claes Hjelmér, e-mail clahje@norden.org.

Nordiska Ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

måndag, februari 25, 2019