Jurist/seniorrådgivare

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en jurist/seniorrådgivare för upphandlingsfrågor, GDPR och allmän juridisk rådgivning

Vill du bidra till Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030? För att uppnå visionen genomför Nordiska ministerrådet en rad initiativ som är knutna till ministerrådets tre strategiska prioriteringar om ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Som jurist/seniorrådgivare i det juridiska teamet i Nordiska ministerrådets sekretariat kommer du att lämna ett viktigt bidrag till detta arbete.

Nordiska ministerrådet är en offentligrättslig organisation som varje år genomför ett stort antal upphandlingar/udbud. Vi söker nu en ny kollega till det juridiska teamet i Nordiska ministerrådets sekretariat som kan hantera de praktiska och juridiska aspekterna av upphandlingsprocessen. Den vi söker får gärna också ha god kännedom om dataskyddslagstiftningen (GDPR) och vara beredd att lämna rådgivning inom andra rättsområden, särskilt inom kontraktsrätt och förvaltningsrätt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i det juridiska teamet i Nordiska ministerrådets sekretariat tillsammans med två jurister. Du rapporterar direkt till administrationschefen som ingår i direktionen för Nordiska ministerrådets sekretariat.

Det juridiska teamet lämnar rådgivning till sekretariatets avdelningar och ledning och till den politiska nivån i det nordiska samarbetet. Teamet lämnar även rådgivning till ministerrådets kontor i de baltiska länderna och till de samnordiska institutionerna i Norden. Teamet lämnar dessutom praktiskt och juridiskt stöd till avdelningarna vid upphandlingar. Teamet upprätthåller en hög servicenivå i sitt arbete.

Du kommer huvudsakligen att ha följande arbetsuppgifter:

 • Arbeta med upphandlingar
 • Lämna rådgivning om dataskyddslagstiftningen (DPO)
 • Lämna annan rådgivning inom ett antal områden inom förmögenhetsrätten och förvaltningsrätten.

Utbildning och erfarenhet 

 • Du ska ha en juristexamen eller annan relevant examen
 • Du ska ha flera års erfarenhet av relevant arbete vid en offentlig myndighet, organisation eller i privat sektor
 • Du ska ha erfarenhet av och lust med att arbeta med upphandlingar.

Därutöver önskar vi att du har följande erfarenheter, men de är inte obligatoriska

 • Erfarenhet från politiskt styrda organisationer och förståelse för vad det innebär att arbeta i en offentligrättslig organisation
 • Erfarenhet av juridisk rådgivning i konkreta frågor
 • Erfarenhet av internationellt samarbete eller arbete i en internationell organisation.

Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk danska, svenska eller norska och ha goda engelskkunskaper.

Du som person

Har lätt att samarbeta med många olika aktörer, att driva processer och att bygga upp och underhålla nätverk både internt och externt

 • Är konstruktiv, lösningsorienterad och har en stark integritet
 • Är noggrann, har en god analytisk förmåga och en god politisk förståelse
 • Har förmåga att samtidigt hantera många olika arbetsuppgifter och att självständigt prioritera i ditt arbete
 • Är bra på att kommunicera och har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift.

Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska). Goda kunskaper i engelska behövs.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela Norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.
 
För mer information se www.norden.org

Vi ser fram mot din ansökan
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta administrationschef Jakob Cold på telefon +45 60 39 06 09 eller via e-post till jakcol@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Sista datum för ansökan är 12 oktober 2022. Vi önskar att du tillträder tjänsten snarast möjligt därefter.

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

onsdag, oktober 12, 2022