Grafisk designer

En av våra grafiska designers slutar – är du hennes efterträdare?

Som grafisk designer i Nordens hus i Köpenhamn har du det viktiga uppdraget att visuellt kommunicera ett nordiskt samarbete som går i takt med tiden, är relevant för medborgarna och står upp för nordiska värderingar.

Vi är en politiskt styrd internationell organisation som vill göra avtryck både i medborgarnas medvetande och på globala plattformar som FN:s klimat- och jämställdhetstoppmöten. Det betyder att du kommer att arbeta med allt från kampanjer i sociala medier till utställningsmiljöer på internationella toppmöten. Vi är måna om att vara visuellt enhetliga och aktuella, i fysiska så väl som digitala medier.

Vi söker en grafisk designer med säker känsla för vad som utgör en visuell identitet, och som både kan förvalta och vidareutveckla vårt uttryck. Du blir en av två in-house designers som tillsammans utgör navet för ett nätverk av illustratörer, fotografer och frilansgrafiker som vi aktiverar under särskilt intensiva perioder. Det är in-house designers uppgift att säkra den röda tråden, kvalitet och helhet.

Du kommer att bli involverad i många varierande projekt med olika deadlines, samarbeta med våra kommunikationsrådgivare i större, strategiska kommunikationsprojekt, och med våra politiska rådgivare i layouten av rapporter och publikationer. Till det kommer alla de uppgifter som ska lösas snabbt och direkt hos en ofta tidspressad kommunikationsavdelning.

Du kommer att ingå i kommunikationsavdelningens publikationsenhet, ett litet team som består av fyra heltidsanställda och två studentmedarbetare. Teamet arbetar tätt tillsammans om att årligen producera närmare 200 online-publikationer, lösa grafiska uppgifter i alla storlekar och rådge kolleger och externa samarbetsparters om bland annat den visuella identiteten.

Vi söker dig som brinner för att:

 • ta fram och genomföra nya koncept till kommunikationsinsatser av olika storlek
 • kreativt och lekfullt förenkla komplexa budskap med visuella redskap, till exempel rörlig infografik och animationer
 • lära dig ett helt nytt verktyg för design och produktion av online publikationer och har lust att vara med och vidareutveckla produktionsverktygets designegenskaper
 • utveckla och upprätthålla digitala verktyg som används av hela Nordens hus, som bildarkiv och Office-templates.
   

Vi förväntar att du:

 • har en utbildning inom grafisk design, visuell kommunikation eller liknande
 • har minst tre års relevant arbetserfarenhet som grafisk designer. Tidigare arbetserfarenhet med publikationer, animationer och videoredigering är en fördel.
 • är strukturerad, van vid att hålla högt tempo och jobba med många projekt och deadlines samtidigt
 • är en erfaren användare av programmen Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro och After Effects
 • är bekväm med att arbeta med Office-program såsom Word, PowerPoint och Excel
 • kan tala och skriva flytande på ett av de skandinaviska språken (danska, norska, svenska) samt på engelska. Kunskap i isländska och finska är en fördel.
   

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

För att trivas bör du tycka om att ge god service och att samarbeta med dina kolleger. Arbetet är självständigt och ställer krav på att du på egen hand kan organisera och strukturera ditt arbete. Du kommer till en dynamisk arbetsplats med utrymme för egna initiativ, samtidigt som den dagliga rutinen måste fungera.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela norden 
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region 
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.
 
För mer information se www.norden.org.

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Magdalena Lindberg på maglin@norden.org. Om du vill veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.

Sista datum för ansökan är 28 september 2022. Vi önskar att du tillträder tjänsten 1 november 2022 eller snarast möjligt därefter.

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

onsdag, september 28, 2022