Generalsekreterare

Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet – på väg mot världens mest hållbara och integrerade region (SE)

Nordiska ministerrådet söker en tydlig och engagerande ledare, toppmotiverad att stå i spetsen för det officiella nordiska samarbetet och det fortsatta reformarbetet. Är du den rätta, får du en enastående chans att både påverka det nordiska samarbetet på högsta nivå och vara en samlande röst i en högaktuell tid för att stärka samarbetet.

Generalsekreteraren ska med sin organisation arbeta för att Nordiska ministerrådets Vision 2030 realiseras. Visionen innebär att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. För att stötta utvecklingen prioriteras tre strategiområden inom Nordiska ministerrådets arbete: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Med stöd från åtta nordiska regeringar, 130 medarbetare, knappt 1 miljard DKK i årlig budget samt ett ekosystem med 12 nordiska institutioner och tre kontor i Baltikum, är potentialen för att skapa resultat stor.

Sekretariatet för Nordiska ministerrådet ligger i Nordens Hus i Köpenhamn. Sekretariatet har medarbetare från hela Norden.

Ställningen som generalsekreterare
Nordiska ministerrådet bildades 1971. Det består av totalt 12 ministerråd och tillhörande ämbetsmannakommittéer. De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret och de nordiska samarbetsministrarna har ett delegerat ansvar för uppföljning och koordinering av samarbetet. Ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, växlar mellan de fem nordiska länderna.

Ministerråden och de tillhörande ämbetsmannakommittéerna bistås i sitt arbete av ministerrådets sekretariat. Sekretariatet leds av generalsekreteraren.

Generalsekreterarens kärnuppgifter:

• Främja ministerrådets mål, härunder realiseringen av den politiskt fastställda Vision 2030.

• Leda sekretariatet i överensstämmelse med gällande avtal, arbetsordning och instruktioner för Nordiska ministerrådets sekretariat.

• Understödja det nordiska politiska samarbetet, härunder samspelet mellan de nordiska samarbetsministrarna och de övriga ministerråden samt relationerna till Nordiska rådet.

• Leda samspelet mellan sekretariatet i Köpenhamn, de tolv nordiska institutionerna samt de tre kontoren i Baltikum.

• Främja en professionell, effektiv och motiverande arbetsmiljö för sekretariatets medarbetare.

Posten som generalsekreterare omfattar en del resor, främst i de nordiska länderna.

Vi söker dig som har:

• Stort intresse för nordiskt samarbete i synnerhet och internationellt samarbete generellt.

• Grundläggande erfarenhet av och förståelse för politiska processer.

• Stort fokus på ledning, med erfarenhet av att stå i spetsen för organisationsutveckling och förändringsledning.

• En motiverande, personlig och engagerande ledningsstil.

• Ett öppet och utåtriktat uppförande, med god förmåga att kommunicera samt skapa relationer och nätverk i en komplex miljö. 

Du är medborgare i ett av de nordiska länderna.

Övrigt
Anställningskontraktet är tidsbegränsat till fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare högst två år. Nordiska ministerrådet erbjuder särskilt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Alla som har en statlig anställning i något av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om du vill veta mer om ställningen, är du välkommen att kontakta konsult Christian Kofoed-Enevoldsen via e-mail christian.enevoldsen@mercuriurval.com, eller på telefon +45 2030 4560.

Du hittar mer information på www.norden.org.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden löper ut 21 augusti 2022. Den första intervjurundan äger rum under september månad. Test ingår som en del av rekryteringsprocessen.

Konsultfirman Mercuri Urval bistår Nordiska ministerrådet med rekryteringsuppgiften.

Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

söndag, augusti 21, 2022