Direktör till Nordens institut i Grönland

Har du spännande idéer om nordiskt kultursamarbete i Grönland? Vill du vara med och sätta grönländsk kultur på kartan i övriga Norden och arbeta med Vår Vision 2030 om att skapa världens mest hållbara och integrerade region? Är du en chef som trivs med att både vara en del av ett mindre kreativt team på fyra personer och ansvara för ledning och administration?
 
Nordens institut i Grönland (NAPA) är en institution inom det officiella nordiska samarbetet och ligger i Nuuk. NAPA är beläget i Grönlands kulturcentrum Katuaq och är ett viktigt bidrag till denna centrala, kreativa mötesplats. Institutionen är den viktigaste förmedlaren av nordisk kultur i Grönland och grönländsk kultur till övriga Norden. NAPA arbetar med såväl produktion och samproduktion av kulturprojekt och -arrangemang, som förmedling och distribution av andra nordiska kulturproduktioner, samt nätverksarbete och information om Norden i Grönland. Vidare förvaltar NAPA en stödordning för grönländsk-nordiska kulturprojekt och en stödordning under det arktiska samarbetsprogrammet. Barn och unga har en central plats i institutionens verksamhet. Institutionen samarbetar med de andra samnordiska kulturhusen och -institutionen under Nordiska ministerrådet. Direktören får därmed också tillgång till ett resursstarkt nätverk av 12 samnordiska institutioner. Institutionen är dessutom en viktig del av ministerrådets närvaro i Arktis.
 
Vi söker en initiativrik och ambitiös direktör som kan skapa mervärde för de nordiska ländernas samarbete inom kultur- och konstområdet. Som direktör ska du leda och utveckla institutionen så att den fortsatt kan upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och med en mångfald i såväl dess innehåll som kontaktytor. Direktören bistås av en styrelse som, inom de ramar som Nordiska ministerrådet angivit, är ett rådgivande organ inom institutionens verksamhetsområde och ska behandla frågor av större betydelse rörande institutionens målsättningar. Kultur ska primärt förstås som själva kulturområdet, det kan också med fördel vara genom utställningar och arrangemang som förmedlas genom kunskap och inspiration om hur det exempelvis arbetas med klimatanpassning, biologisk mångfald och integration utifrån nordiska kulturella premisser gällande dialog och jämställdhet.
 
Vi söker dig som har:

 • Relevant utbildning och/eller omfattande kunskap om grönländska förhållanden
 • Dokumenterat goda chefs- och ledarerfarenheter
 • Erfarenhet av att arbeta inom kulturområdet
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö/offentlig förvaltning, samt
 • Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomistyrning och förhandlingar samt av internationellt samarbete.

 
Vidare ska du ha förmåga att:

 • Leda, företräda och utveckla verksamheten på ett professionellt och strategiskt sätt med hög integritet
 • Säkra att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når sina mål med de resurser som verksamheten förfogar över
 • Goda kommunikativa färdigheter
 • Leda och engagera kompetenta medarbetare i en organisation som präglas av produktion och förmedling av publika evenemang inom såväl kultur som andra samhällsfrågor
 • Samarbeta med grönländska, nordiska och internationella aktörer
 • Bygga och upprätthålla relationer och nätverk i en mångkulturell/internationell miljö
 • Formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska) och på engelska
   

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av nordiskt samarbete
 • Ett brett nordiskt/internationellt nätverk
 • Erfarenhet av arbete med hållbarhet, mångfald och jämställdhet
 • Erfarenhet av att administrera/förvalta stödordningar  
   

Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet. Direktören ansvarar för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategiska mål, årlig budgettilldelning och årligt beviljningsbrev från generalsekreteraren. Institutionen har 4 anställda. Direktören företräder institutionen i såväl det nordiska som det internationella samarbetet. I tjänsten ingår resor i, framförallt Norden. För tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Ett utvecklande och utmanande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som direktör har du en tidsbegränsad anställning med en första anställningsperiod på fyra år, med möjlighet till förlängning med högst fyra år. Lön efter överenskommelse. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid en samnordisk institution. Vi förväntar oss att direktören bor i Grönland under anställningen.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordens institut i Grönland är en av Nordiska ministerrådets tolv samnordiska institutioner. Institutionerna förverkligar ministerrådets vision på sina respektive områden i samarbete med nationella och internationella aktörer. Verksamheten leds av en institutionsledare som rapporterar till Nordiska ministerrådets generalsekreterare.
 
För mer information se www.norden.org, www.napa.gl  

Sista datum för ansökan är den 3 oktober 2022. Ansökan och namnet på kandidat som sökt tjänsten är undantaget offentlighet om kandidaten begär detta. I rekryteringsprocessen ingår intervjuer i Köpenhamn, test, samt besök i Grönland.   

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Torfi Jóhannesson, telefon +45 29 69 29 33, eller e-mail torjoh@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Nordiska ministerrådet

Sista ansökningsdag: 

måndag, oktober 3, 2022