Seniorrådgivare/arbetsledare

Vill du bidra till den politiska utvecklingen i Norden?

Vi söker en seniorrådgivare/arbetsledare till publikationsteamet vid kommunikationsavdelningen på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet, med placering i Köpenhamn

Du anställs av Nordiska ministerrådet men arbetar också för Nordiska rådet och det nordiska samarbetets institutioner. Du fungerar som operativ arbetsledare för ett team med tre heltidsanställda och två studentmedarbetare, som ansvarar för fysiska och digitala publikationer och visuella frågor inom samarbetet. Du har inte personalansvaret som ligger hos Kommunikationsavdelningens chef.
 
Publikationsverksamheten utger årligen ca 200 publikationer, och löser grafiska uppgifter i alla storlekar. Varje vecka besvarar enheten över 100 förfrågningar från våra kunder och samarbetsparter. Vi har kunder både inom ministerrådets och rådets sekretariat, och inom det bredare nordiska nätverket. Som arbetsledare ansvarar du dessutom för enhetens internationella kontakter, bland annat till OECD.
 
Målet med ditt arbete är att stödja nordiska ministrar och parlamentariker, samt nätverken kring dem, i arbetet med att forma samhällsutvecklingen inom områden som demokrati, hållbar utveckling, miljö, kultur, hälsa och en gränslös nordisk arbets-, forsknings- och utbildningsmarknad. Målgrupperna finns både i Norden och internationellt, och arbetet är både strategiskt, rådgivande och operativt. Initiativkraft och samarbetsvilja är nyckeln till framgång i arbetet med att nå målen i visionen om ett gränslöst, innovativt, synligt och utåtriktat Norden.

Alla de nordiska publikationerna är öppet tillgängliga genom Open Access, med målet att bidra till en starkare grundval för vidare innovation både inom och utanför ramen för det nordiska samarbetet.
 
Arbetsuppgifter

 • Bistå ministerrådets och rådets ledningar och fackrådgivare samt de nordiska institutionerna i frågor som berör publikationer och spörsmål om den visuella identiteten.
 • Leda ditt teams operativa arbete, och vidareutveckla och förvalta publikationsverksamheten, både vad gäller strategier, arbetssätt och samarbete med institutionerna.
 • Ha delegerat ansvar för budgeten för publikationsverksamheten.
 • Upprätthålla och utveckla publikationsenhetens internationella samarbete för att ge största möjliga spridning åt de nordiska publikationerna.
 • Delta i det operativa och strategiska arbetet på kommunikationsavdelningen.
 • Initiera och delta i uppdrag för att skapa synlighet och genomslagskraft för nordiskt samarbete i relevanta politiska och offentliga fora.
 • Administrera vidareutveckling av tekniska produktionssystem för publikationsverksamhet.
 • I övrigt vara en del av verksamheten på en modern kommunikationsavdelning.

Kvalifikationer

Vi söker en kreativ arbetsledare, gärna med projektledarerfarenhet, som vill jobba både med publicering och frågor som berör visuell identitet, med särskild fokus på publicering.

 • Vi önskar att du har erfarenhet och idéer som hjälper oss att utveckla nya lösningar för publicering och identitet i hela det nordiska nätverket.
 • Vi vill att du är stresstålig och intresserad av både nordiskt och internationellt samarbete.
 • Vi vill att du som person är organiserad och strukturerad, och vi värdesätter om du har tidigare erfarenheter av att leda ett team.
 • Du har relevant utbildning på master nivå.
 • Du måste behärska ett av ministerrådets arbetsspråk, danska, norska eller svenska, i både tal och skrift.

Medborgarskap i ett av de nordiska länderna är en förutsättning för anställning.

Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org

Mer information om tjänsten
Vi genomför anställningsintervjuer den 23 och 27 november och önskar att du tillträder din tjänst den 1 februari 2018.
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta kommunikationschef  Mary Gestrin, e-mail mage@norden.org.  
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta HR@norden.org

Sista datum för ansökan är den 2 november 2017.
Ansök tjänsten: https://norden.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=2d369087-6d03-4ddb-b1ef-54902a3366b5

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

torsdag, november 2, 2017