Seniorrådgivare

Seniorrådgivare till det nordiska näringslivspolitiska samarbetet i Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Är du engagerad, erfaren inom området, och vill bidraga till nordiska verksamheters konkurrenskraftighet och tillväxtmöjlighet? Har du förmåga att kombinera arbete med politiska frågor, internationellt samarbete och praktiskt sekretariatsarbete? Är du drivande i ditt sätt att arbeta och bra på att arbeta tvärgående? Då är det dig vi söker till tjänsten som seniorrådgivare till Nordiska ministerrådet sekretariat.

Tjänsten är placerad i avdelningen för tillväxt och klimat. Avdelningen har ansvaret för att assistera en rad ministerråd och politikområden: näringsliv, energi, regionalpolitik, digitalisering, miljö och klimat och finanspolitik. Arbetet på avdelningen är organiserat i arbetsgrupper, där tvärgående arbete prioriteras högt. Vår nya medarbetare kommer att ingå i teamet som är ansvarig för att betjäna ministerrådet för näringsliv (MR-N), men i arbetet ingår det även ett nära samarbete med kollegor och teams som betjänar andra ministerråd.

Avdelningen har cirka 20 medarbetare varav alla rapporterar direkt till avdelningschefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Planering, förberedelser, genomförande och uppföljning av möten med de ansvariga nordiska ministrarna för näringsliv samt möten med den tillhörande ämbetsmannakommittén
  • Kontakt och stöd till institutioner, arbetsgrupper och samarbetspartners som hör till ministerrådet
  • Policyutveckling, styrning och uppföljning av projekt och tvärsektoriellt samarbete
  • Upphandling och styrning av externa analyser, utredningar, utvärderingar m.m.
  • Deltagande i nationella och internationella möten och konferenser
  • Informations- och föredragsverksamhet samt kontakt med andra samarbetspartners och intressenter.
     

Det ingår en del resor i arbetet då möten hålls i alla de nordiska länderna.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning och minst sex års arbetslivserfarenhet inom näringslivsområdet och närliggande politikområden. Vi ser gärna att du har arbetat med olika arbetsuppgifter, främst inom nationell statlig förvaltning. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete i en politisk miljö samt internationell erfarenhet med policy- och projektutveckling.

Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska. Du kan även uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på engelska.

Du som person
Som person är du initiativrik, utåtriktad, engagerad och analytisk. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan arbeta väl tillsammans med andra, men samtidigt ha förmågan att kunna arbeta självständigt. Du är duktig på att skapa starka professionella nätverk.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela norden
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Den seniorrådgivare som vi nu söker ska arbeta med detta. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sak-ansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Ida Heimann Larsen på idalar@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.

Önskat tillträde är 1 augusti 2021. Sista datum för ansökan är 3 maj 2021. Intervjuer är planerade till vecka 20 och vecka 21 2021.

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

måndag, maj 3, 2021