Rådgivare

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en rådgivare med ekonomisk bakgrund till avdelning för HR, administration och juridik.

Vill du vara med att utveckla och styra budgeten för det nordiska samarbetet?

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn söker en rådgivare till ekonomienheten som arbetar med budget och förvaltning. Teamet som består av fyra personer och ingår i avdelningen för HR, administration och juridik med 30 anställda, där alla rapporterar till avdelningschefen.

Teamet arbetar med övergripande förvaltning och utveckling av den nordiska budgeten på ca 1 miljard danska kronor årligen. Teamet har även övergripande ansvar för ekonomi-, projekt-, mål- och resultatförvaltning i det nordiska samarbetet, inklusive den omfattande projektverksamheten samt för de 12 nordiska institutionerna, som ägs av Nordiska ministerrådet och är fördelade över hela Norden.

Dina arbetsuppgifter tangerar hela teamets ansvarsområden och arbetsuppgifterna kommer att vara på både strategisk och operativ nivå.

Arbetsuppgifter:

 • Utarbeta budget och ekonomiska analyser
 • Utveckla budgetverktyg, ekonomi- och budgetprocesser, samt säkerställa god ekonomisk förvaltning 
 • Delta i förvaltning och vidareutveckling av de 12 nordiska institutionerna
 • Bidra till utveckling av mål- och resultathantering
 • Vara intern rådgivare i projekt- och programhantering samt utbilda kollegor i att hantera projektförvaltning i organisationens ERP-system (Unit4 Business World)
 • Skriva och lägga fram sakframställningar/analyser inom ansvarsområdet.

Är du vår nya kollega?
Du har en relevant akademisk utbildning och gärna 3 - 4 års erfarenhet med liknande arbetsuppgifter.  

Vidare vill att du har:

 • En god förståelse för ekonomiska och förvaltningsmässiga problemställningar samt förmåga att förmedla dem såväl skriftligt som muntligt till andra på ett pedagogiskt sätt
 • Professionella och analytiska färdigheter inom förvaltning och processhantering
 • Erfarenhet av datahantering och av att använda IT-system, inklusive Excel och ERP-system 
 • Erfarenhet av att formulera strategiska aktivitetsmål med en förmåga att omsätta dem i verklighet
 • En stor arbetskapacitet och förmåga till att strukturera dina uppgifter.

Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska.

För att få anställning i Nordiska ministerrådets sekretariat krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

En ambitiös och social arbetsplats
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre saksansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Anya Strøm Kromann på telefon +45 20 99 66 82, eller e-post anystr@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Sista datum för ansökan är den 27. februari 2020. Tillträde 1. maj 2020 eller enligt avtal.

Vi ser fram emot din ansökan!

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

torsdag, februari 27, 2020