Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en seniorrådgivare ansvarig för livsmedelspolitiska frågor

Är du kunnig inom livsmedelspolitik och bevandrad i frågor som berör resiliens och hållbara lösningar i matproduktion och konsumtion? Vill du vara med och bidra till att forma, stimulera och utveckla det nordiska samarbetet så att vi kan bidra till lösningar på globala utmaningar? I så fall har vi ett jobb för just dig!

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en seniorrådgivare till att arbeta med att utforma nordiska regeringarnas samarbete inom livsmedelspolitikens område. Tjänsten är placerad på avdelningen för Kultur och resurser i teamet för Fiskeri och havsbruk, Jord- och skogsbruk samt livsmedelspolitiska frågor (FJLS).

Du kommer även samarbeta med övriga team på avdelningen och inom sekretariatet. Jobbet är spännande, mångsidigt och stundom hektiskt. I en snabbt föränderlig värld vill vi se möjligheter och ta fatt i dem. Vi stöder och hjälper varandra att uppnå resultat.

Avdelningen för kultur och resurser har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: kultur och medier, barn och unga, jämställdhet samt FJLS. Arbetet på avdelningen är organiserat i team bestående av rådgivare och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen.

Arbetsuppgifter

 • Arbeta för nordiskt samarbete för säkra och hälsosamma livsmedel, konsumentskydd samt att säkerställa djurhälsa och -skydd på hög nivå -inklusive antimikrobiell resistens (AMR)
 • Delta i och bidra till att utveckla arbete med prioriterade politikområden så som hållbar utveckling, internationellt samarbete, barn och unga samt andra tvärsektoriella satsningar
 • Skapa och upprätthålla nätverk i de nordiska länderna och internationellt samt delta i nationella, nordiska och internationella möten och konferenser
 • Delta och bidra till utvecklingen av sekretariatets interna arbete
   

Sekretariatsbetjäning

 • Tillsammans med kollegerna förbereda minister- och ämbetsmannamöten inom Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk, skriva ärendeframställningar samt följa upp beslut från dessa möten
 • Bidra till att synliggöra och kommunicera resultat av det nordiska samarbetet med särskild vikt på livsmedelspolitikens område 
 • Ansvara for kontakt och dialog med samarbetsparter, förvaltningsorgan i samband med program- och projektstyrning samt förverkligande av politiska beslut
 • Vägleda och koordinera arbetet för arbetsgrupperna under ämbetsmannakommittén för livsmedelspolitik (ÄK-FJLS livs)

Din bakgrund

 • Du har en relevant högre akademisk utbildning och minst sex års relevant erfarenhet av arbete helst inom livsmedelspolitiska området. Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling och att du har arbetat i en politisk miljö, inom nationell, statlig förvaltning och/eller i internationella organisationer.
 • Du är lösningsorienterad och analytiskt lagd, känner ansvar för helheten och aktivt bidrar till teamets och sekretariatets arbete, men att du samtidigt känner dig bekväm i att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
 • Du kan snabbt sätta dig in komplicerade och breda frågeställningar. Du ska ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta.
 • Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska), samt på engelska.

I arbetet ingår en del resor, till största delen inom de nordiska länderna, så en flexibel tillgång är viktig.

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Sista datum för ansökan är den 8 juni 2020.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mikael Höysti på mikh@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

måndag, juni 8, 2020