Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en seniorrådgivare med ansvar för det nordiska samarbetet inom hälso- och socialpolitik

Avdelningen kunskap och välfärd (KV) stödjer tre ministerråd (med underliggande ämbetsmannakommittéer): de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S), de nordiska forsknings- och utbildnings­ministrarna (MR-U), och de nordiska arbetsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: Nordens välfärdscenter (NVC), NordForsk, och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).

Arbetsuppgifter

 • Att följa, driva och utveckla politiken inom hälso- och socialområdet i enlighet med gällande politiska riktlinjer
 • Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom hälso- och socialområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå
 • Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom aktuellt ministerråd och ämbetsmannakommitté
 • Att hantera projekt och budgetfrågor inom ansvarsområdet
 • Att upphandla, genomföra och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar m.m.
 • Att delta i tvärsektoriella samarbeten
 • Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser

 
Tjänsten medför resor, framförallt inom Norden (ca 30 resdagar/år).

Din bakgrund

 • Du har relevant akademisk examen och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet
 • Du har kunskap om och erfarenhet av hälso- och socialpolitik från företrädesvis departement/ministerium eller myndighet/styrelse/direktorat, samt ett aktuellt nätverk inom området
 • Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning
 • Du har erfarenhet av eller kännedom om internationellt samarbete 
 • Du behärskar ett av de officiella språken, danska, norska eller svenska, i både tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska
   

Du som person

 • Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
 • Du har god analytisk förmåga, och kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden
 • Du har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift
 • Du har lätt för att samarbeta med andra

 
Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en internationell miljö med kollegor från hela Norden. Anställningskontraktet är tidsbegränsat till fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.
 
Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet utgör tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre saksavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus i centrala Köpenhamn, tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har 130 anställda.
 
For mer information se www.norden.org.
 
Om tjänsten
Vid frågor om tjänsten eller om anställningsvillkor vänligen kontakta oss via hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är 8 juni 2020.

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

måndag, juni 8, 2020