Administrativ koordinator

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en administrativ koordinator till avdelningen för kultur och resurser​

Vi söker en initiativrik och självständig koordinator som har viljan och förmågan att medverka i utvecklingen av våra spännande politiska områden genom att hålla i arbetsprocesser i teamet och på avdelningen.
 
Avdelningen med ca tjugo medarbetare har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom politikområdena kultur, jämställdhet, barn och unga, jord- och skogsbruk, fiskeri och havsbruk samt livsmedel.

Tjänsten som koordinator är placerad i teamet för fiskeri- och havsbruk, jord- och skogsbruk samt livsmedel. Teamet består av tre rådgivare och en koordinator som alla rapporterar direkt till avdelningschefen.

Koordinatorn ger administrativt stöd till teamets rådgivare huvudsakligen genom att:

  • delta i förberedelse, genomförande och uppföljning av möten med ministrar, tjänstemän, arbetsgrupper etc
  • sköta projektadministration inom respektive sektorer, inklusive ekonomihantering, budgetuppföljning och rapportering
  • självständigt arrangera möten och andra aktiviteter, både internt och externt
  • i tal och skrift kommunicera med olika aktörer i departement, inom projekt, arbetsgrupper, institutioner osv
  • delta i att sprida information om ministerrådets arbete, både internt och externt
  • utföra andra allmänna kontorsgöromål vid behov.

Vi söker dig som har några års dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, gärna inom offentlig verksamhet. Arbetserfarenhet av kommunikationsarbete är meriterande. Erfarenhet från en politiskt styrd organisation, gärna på departementsnivå, och kännedom om det formella nordiska samarbetet är en fördel.
 
Du ska ha relevant utbildning med inriktning på administrativt arbete (tjänsten kräver inte akademisk utbildning). Då du kommer att arbeta med projektekonomi behöver du ha grundläggande förståelse för bokföring, budget och ekonomiska rapporter.
                                                                   
Du ska ha god vana med Officepaketet och något större digitalt dokumenthanteringssystem, inom ministerrådet används Public 360. Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska). Goda kunskaper i engelska behövs.
 
För att trivas bör du tycka om att ge god service och att samarbeta med dina kolleger. Arbetet är självständigt och kräver att du kan organisera och strukturera ditt arbete. Du kommer till en dynamisk arbetsplats med utrymme för egna initiativ, samtidigt som den dagliga rutinen måste fungera. Arbetet innebär en del resor.

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Att arbeta vid Nordiska ministerrådets sekretariat innebär ett utvecklande arbete i en internationell miljö, med kollegor från hela Norden. Anställningskontraktet är tidsbegränsat och personer som rekryteras från ett annat land än Danmark erbjuds speciellt stöd för etablering. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, och består av 11 olika ministerråd. Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet och är lokaliserat i centrala Köpenhamn. Sekretariatet består av tre sakavdelningar, en avdelning för personalfrågor samt administration och juridik, en kommunikationsavdelning samt generalsekreterarens kontor.

För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-post mikh@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Sista datum för ansökan är den 19 december 2018. Inkallelse till intervjuer och genomförande av intervjuer äger rum i vecka 2 och 3. Tillträde sker senast 1 februari 2019 eller enligt avtal.

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

onsdag, december 19, 2018