Tolknings- och översättningskoordinator

Nordens hus i Köpenhamn söker en tolknings- och översättningskoordinator med finska eller isländska som modersmål

Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets gemensamma kommunikationsavdelning söker en tolknings- och översättningskoordinator med finska eller isländska som modersmål.

Tolknings- och översättningsenheten har fem anställda, varav en fungerar som enhetens arbetsledare. Enheten är en del av kommunikationsavdelningen som leds av en kommunikationschef. Enheten har huvudansvaret för tolkning och översättning mellan de nordiska språken såväl vid Nordiska rådet som Nordiska ministerrådet. Arbetsuppgifterna innebär koordinering av tolknings- och översättningsuppdrag men även kvalitetsgranskning och översättning. Arbetsspråken på sekretariatet är danska, norska och svenska.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ansvar för praktisk administration och koordinering av enhetens flerspråkiga tolknings- och översättningsuppdrag
  • Kontakter och korrespondens till enhetens underleverantörer och uppdragsgivare
  • Organisering av tolkning på möten och konferenser
  • Generell rådgivning i tolkningsarrangemang och översättningsprocesser
  • Fakturahantering, statistikföring av enhetens tolknings- och översättningsuppdrag, daglig administration av enhetens verksamhet samt andra relevanta administrativa uppgifter
  • Kvalitetsgranskning och översättning av kortare texter från danska, norska och svenska till ditt modersmål i mån av tid och behov

Kravprofil
Du har en utbildning som vi bedömer relevant och är bra på att koordinera och planera. Erfarenhet från tolknings- och översättningsbranschen är kvalificerande. Du har finska eller isländska som modersmål och ett av de skandinaviska språken (danska, norska eller svenska) som arbetsspråk inom sekretariatet och med relevanta instanser utanför.

Du kommer att ha ansvar för praktisk administration av enhetens tolknings- och översättningsuppdrag och bör ha gott öra för ditt modersmål, kunna översätta kortare texter och korrekturläsa. Befattningen ställer stora krav på att kunna arbeta under hård press och förmåga att hålla flera saker gående samtidigt. Arbetsuppgifterna kräver goda IT-kunskaper.
Enheten använder bl.a. översättningsprogrammet MemoQ i sitt dagliga arbete och erfarenhet av det eller ett annat översättningsverktyg är meriterande. Dessutom värdesätter vi om du har erfarenhet av ett ekonomisystem samt uppdatering av intranät- och webbsidor.

Du kommer att arbeta tätt ihop med fyra kollegor i tolknings- och översättningsenheten och andra medarbetare på kommunikationsavdelningen, vilket förutsätter en god samarbetsförmåga samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt. Du är nyfiken och öppen inför nya utmaningar i ditt arbete och har intresse för att arbeta i en politisk organisation.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region vilka är tillsammans med social hållbarhet prioriterade strategiområden i Nordiska ministerrådets arbete. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du veta mer om tjänsten kontakta Þór Jónsson, arbetsledare (på isländska), telefon: +45 60 39 42 54, torjon@norden.org eller Helena Sjöberg, seniorrådgivare (på finska), telefon: +45 60 39 42 43, helsjo@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org

Önskat tillträde är den 15 augusti 2021. Sista datum för ansökan är den 6 maj 2021. Observera att endast ansökningar på danska, norska eller svenska behandlas. Aktuella kandidater inkallas till test och intervjuer.

Nordens hus i Köpenhamn

Sista ansökningsdag: 

torsdag, maj 6, 2021