Barnträdgårdslärare

Lemlands kommun söker till barnomsorgen

En barnträdgårdslärare vikariat
för tiden 1.11.2019
(el. enl. ök) – 12.8.2020.

Vi söker dig som har ett gediget intresse av att arbeta med barns utveckling och lärande. Du som vill bidra till och vara delaktig i en barnpedagogisk verksamhet i ständig utveckling. Vi värdesätter egenskaper som flexibilitet, god social kompetens och där fokus ligger på barnets bästa.

Behörighetskrav: Avslutad utbildning vid högskola eller universitet som motsvarar minst tre års heltidsstudier med barnpedagogisk inriktning.

Lön enligt avtal.
Innan tillträde måste straffregisterutdrag uppvisas.

Sedvanliga ansökningshandlingar ska vara socialkansliet  tillhanda senast 21.10.2019 kl. 15.

Ansökningshandlingar kan sändas per e-post till socialkansliet@lemland.ax  eller per vanlig post till:

Socialkansliet
Barnomsorgen
Kommunrundan 7
22 610 Lemland

Upplysningar om tjänsten lämnas per telefon 018 349 445 av barnomsorgsledare-Per.

Lemlands kommun

Sista ansökningsdag: 

måndag, oktober 21, 2019