Kundservicesekreterare

Hur skulle det låta att jobba som en vägvisare för samhällets bästa?

Kundservicesekreterare

Lantmäteriverket producerar forskning, fakta och tjänster om Jorden. Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller fastighetsuppgifter, producerar kartmaterial, ansvarar för lagfarter och inteckningar, utvecklar informationssystem och främjar forskning i och tillämpning av geodata. Vi har ungefär 1 800 anställda i hela landet.

Resultatenheten Informationstjänster ansvarar för den informationstjänst som Lantmäteriverket erbjuder externa kunder, både via kundservicen och på webben.

Arbetsbeskrivning:
Vi söker en kundservicesekreterare för en visstidsanställning vid servicestället i Mariehamn för perioden 2.10.2017–14.9.2018.

Kundservicen har ordnats enligt Lantmäteriverkets riksomfattande verksamhetsmodell. I arbetet ingår kundservice per telefon och vid disken samt hantering av kontakter per e-post och webblanketter.

I kundservicesekreterarens arbete ingår:
• försäljning och framställning av Lantmäteriverkets datamaterial, produkter och tjänster samt anslutande rådgivning via olika servicekanaler
• myndighetsrådgivning som ingår i Lantmäteriverkets verksamhetsområde och som berör bl.a. lantmäteriförrättningar, inskrivningsärenden och Fastighetsöverlåtelsetjänsten
• andra uppgifter enligt överenskommelse.

Vi förväntar oss av dig som söker:
• vilja och förmåga att betjäna kunder
• goda baskunskaper i datateknik
• initiativförmåga, en flexibel inställning till arbetet
• god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team
• förmåga att självständigt sköta kundkontakter
• tradenomexamen, utbildning i lantmäteri eller annan lämplig utbildning

Vi ser som fördelar/meriter:
Kunskaper i och tidigare erfarenhet av inskrivningsärenden och lantmäteri.

Övriga språkkunskaper:
Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska.

Löneform:
Lönen bestäms i enlighet med befattningsklass 7 (2250,88–3263,77 €/mån.). Dessutom betalas en individuell lönedel som är 0-45 % av den förstnämnda, uppgiftsbaserade lönen.

Förmåner:
• flexibel arbetstid
• arbete på flera platser
• moderna arbetsredskap och -utrymmen
• stöd för utbildning
• idrotts- och kulturförmåner

Sök jobbet via https://www.valtiolle.fi/sv-FI senast 20.9.2017 kl 16:15.

Ytterligare upplysningar om jobbet:
Jaana Rintala
Tietopalvelupäällikkö
Telefon: +358 40 572 1192
E-post: jaana.rintala@ maanmittauslaitos.fi

Lantmäteriverket
Pb 68, 22101 Mariehamn

Sista ansökningsdag: 

onsdag, september 20, 2017