Socialchef

Jomala kommun lediganslår en tjänst som

SOCIALCHEF

Som socialchef har du det över- gripande ansvaret över kom- munens socialförvaltning och du leder arbetet vid kommunens socialförvaltning, samt ansvarar för beredningen av ärenden till kommunstyrelsen. Du är direkt underställd kommundirektören.

Din fritt formulerade ansökan med löneanspråk och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 28 november 2019 kl. 15.00.

Mer information finns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax. 

Jomala kommun

Sista ansökningsdag: 

torsdag, november 28, 2019